Prelietavá láska - 19. september - evs.sk

Zamyslenia

Prelietavá láska – 19. september
19. septembra 2022
Play

“Odpovedajúc Ježiš riekol: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati?” Evanjelium podľa Lukáša 17:17

Pán Ježiš uzdravil desať malomocných a poslal ich poslal ku kňazom, aby sa im ukázali, lebo toto prikazoval Mojžišov zákon tým, ktorí boli uzdravení z malomocenstva.

Idúc cestou boli uzdravení. Ale len jeden z nich –Samaritán – sa vrátil k Ježišovi a ďakoval Mu. Vtedy povedal Pán Ježiš: “…či neboli očistení desiati? A kde sú deviati?”

Prečo sa tento Samaritán vrátil k Pánovi Ježišovi?

Potreboval Pána Ježiša aj po svojom uzdravení. Keď uvidel, čo sa s ním stalo, pochopil, že to musel byť Mesiáš, ktorý mal prísť na svet a spasiť ho. K tomuto Mesiášovi sa musel vrátiť. Chcel vlastniť spásu, ktorú Mesiáš prináša. Preto sa vracia naspäť a padá pred Ježišom na tvár a ďakuje Mu spôsobom, akým človek ďakuje Bohu.

Preto dostáva aj to, čo tí deviati nedostávajú. Dostáva nielen uzdravenie, ale aj samotnú spásu. Pán Ježiš mu môže povedať: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila!

Je smutné, že sa Pán Ježiš musí pýtať, kde sú tí deviati?

Sú všade dookola, kde človek prijíma Pánovu pomoc, ale potom Ho už ďalej nepotrebuje.

Sú to ľudia, ktorí prosia Pána Ježiša o pomoc v núdzi a v ťažkostiach. Pán Ježiš vidí ich núdzu a pomáha im. Uzdravuje, pomáha v hmotnej núdzi a v mnohom inom.

Ale keď dostanú pomoc, potom už Pána Ježiša nepotrebujú. Hľadajú Jeho dary a požehnanie, ale nie Jeho samého a Jeho spásu.

Toto je len taká prelietavá láska k Pánovi Ježišovi.

Ako je to s tebou? Hľadáš Pána Ježiša a Jeho spásu, alebo len Jeho pomoc?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.