Premena zvnútra - 8. jún - evs.sk

Zamyslenia

Premena zvnútra – 8. jún
8. júna 2022
Play

„My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ 2. list Korintským 3:18

Kresťan má byť premenený. Viera je aktívna. Viera nie je záležitosťou mysle, ale srdca. Mení Božie dieťa zvnútra.

Diabol sa snaží zabrániť rastu kresťana. Robí to mnohými spôsobmi. Najčastejšie používa ten, že vo veriacom povzbudzuje zákonnícky spôsob myslenia.

Donúti nás veriť, že posvätenie je otázkou vôle. Chýbajú nám nové rozhodnutia, úplné odovzdanie sa, alebo duchovné skúsenosti rôzneho druhu. Stručne povedané, satan nás povzbudzuje, aby sme pracovali sami na sebe. Vie, že sa potom ľahko staneme egocentrickými. Bez toho, aby sme si to uvedomili, budujeme okolo seba múr. Naša radosť a dôvera budú miznúť tak, ako bude slabnúť spojenie s Ježišom. Nakoniec sa všetok duchovný život vytratí. Vtedy náš najhorší súper triumfuje.

Nie, cesta k posväteniu znamená vidieť Božiu slávu. Nenájdeš ju, keď sa budeš pozerať na seba. Namiesto toho sa musíš obrátiť k zrkadlu Božieho slova. Tam uvidíš jasný a nádherný obraz Spasiteľa. Musíš mať dôveru v aktívnu moc, ktorá žije v Božom slove. Mnoho ľudí zanedbáva Božie slovo, lebo mu nepripisuje dôležitosť, ktorá mu patrí. Skrze svoje Slovo ti Boh môže dať nádherné bohatstvá. Skrze Slovo ťa môže zmeniť.

Tou zmenou by si sa nemal príliš zaoberať, ani by si ju nemal merať. Ak to budeš robiť, zastaví sa. Musíš sa pozerať na Toho, kto ťa mení. Vtedy ťa bude neustále ovplyvňovať Ježiš.

Nechápeme, ako môže Božie slovo robiť také veľké veci. Ale je to tak.

Božie slovo sa skladá zo zákona a evanjelia. Nie zákon, ale evanjelium je Božou mocou, na spasenie a posvätenie. Nie je to slovo o tom, čím by sme mali byť a čo musíme robiť. Je to slovo o Ježišovi a o tom, čo On dosiahol.

Pozoruj Jeho slávu! Potom budeš premieňaný na Jeho podobu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.