Úžasný Spasiteľ - 1. marec - evs.sk

Zamyslenia

Úžasný Spasiteľ – 1. marec
1. marca 2021
Play

„Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych.“ (Lk 24:46)

Aká moc dokázala zmeniť kríž – nástroj krvavého mučenia – na najslávnejší a najobľúbenejší symbol zo všetkých? Rimania ukrižovali tisícky ľudí pred a po Kristovi. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, žiadny rozumný človek by neuctieval niečo tak hrozné a odpudivé, ako bol kríž pokropený Jeho krvou. Ježiš zapečatil odpustenie našich hriechov práve skrze zázrak Jeho zmŕtvychvstania.

Mŕtvy Kristus nemohol byť naším Spasiteľom. Zatvorený hrob by nikdy neotvoril nebesá. Keď Ježiš prelomil okovy smrti a vstal z hrobu, dokázal, že navždy porazil hriech. Práve vtedy Jeho obeť na Kalvárii splnila svoj účel. Boh prijal výkupné za moje a tvoje hriechy. Aleluja, aký úžasný je náš Spasiteľ!

Modlitba dňa

Pane Ježišu, vždy, keď hľadím na prázdny kríž, pripomeň mi Tvoje utrpenie a víťazstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.