Skutoční kresťania - 11. jún - evs.sk

Zamyslenia

Skutoční kresťania – 11. jún
11. júna 2019

„Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás.“ (1J 2:19)

V momente, keď praktizujúci kresťan akoby z ničoho nič odíde od Pána, mnohí sa pýtajú: „Stratil spasenie?“

Myslím, že by sme sa skôr mali pýtať: „Mal vôbec niekedy spasenie?“ To, či je niekto naozaj úprimným kresťanom, ukáže len čas. Ako teda zistíš, či si naozaj zachránený? Skús si položiť tieto otázky:

Je Ježiš Kristus Pán? (1J 4:15) Kresťanstvo je o Ježišovi. Ak nemáš vzťah s Ježišom, neviem, kým si. Možno si náboženský človek, ale určite nie si skutočným kresťanom.

Počúvam Kristove prikázania? (1J 5:3) To neznamená, že kresťania sú bezhriešni. No ak si kresťan, mal by si hrešiť stále menej a menej.

Cítim sa zle a nešťastne, keď hreším? (1J 3:9) Ak naďalej hrešíš bez výčitiek a bez presvedčenia, mal by si sa sám seba spýtať, či si skutočne kresťanom.

Vyhýbam sa zlému? (1J 5:18) Alebo skôr žiješ život na hrane? Otázka, ktorú by sa kresťania nemali pýtať, je: „Ako ďaleko môžem zájsť a stále sa nazývať kresťanom?“

Milujem iných kresťanov? (1J 5:1) Ak miluješ Boha, miluješ aj Jeho deti. Ak máš pocit, že nechceš svoj čas tráviť s inými kresťanmi, pravdepodobne niečo nie je v poriadku.

Všetko sa ukáže na konci. Skutočný kresťan sa vždy vráti domov.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.