Cudzoložnica - 12. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Cudzoložnica – 12. apríl
12. apríla 2019

„Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ (J 8:1-11)

Zákon bol jasný – cudzoložstvo bol zločin, ktorý trestal smrťou dvoch odsúdených: „Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja“ (5M 22:22). V súlade so zákonom preto zákonníci a farizeji prišli k Ježišovi s cudzoložnicou, ktorá má byť ukameňovaná. Kde bol muž? Bolo im to jedno. Koniec koncov, ich zámer nebol naplnenie zákona. Ich zámer bolo vyskúšať Ježiša.

Ježiša ale neoklamali. Povedal im: „Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom.“ Ježiš samozrejme nerobí odporúčanie pre nový súdny systém – ak by sudcovia museli byť bez hriechu, nemohli by odsúdiť žiadneho zločinca. Ježiš chce zdôrazniť niečo dôležité – niečo, čo často zdôrazňuje farizejom. Často im hovoril veci, ako: „Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť.“ (Mt 9:13, porov. Mt 12:1-8; J 7:21-23). Inými slovami, povedal im, že prehliadajú najdôležitejšiu časť zákona – že jeho základom je láska (Mt 22:34-40; Mt 7:12; G 5:14). Hoci sa teda zdalo, že majú záujem dodržiavať zákon, v skutočnosti ho porušovali, pretože nekonali na základe lásky, milosti, pokory a súcitu.

Tak odišli. A Ježiš povedal žene: „Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ Nepovedal: „Nezáleží na tom, či hrešíš.“ Namiesto toho v skutočnosti povedal: „Ja sám ustanovujem tvoju spravodlivosť na základoch lásky a milosti. Preto viac nehreš – nie kvôli strachu z trestu, ale pretože si stretla mňa a bola zachránená milosťou.“

Modlitba

Pane, vyvyšujeme meno Ježiš, pretože Jeho spravodlivosť nám bola pripísaná jedine skrze milosť! Preto keď sa usilujeme nehrešiť, daj, aby naša túžba po svätosti a spravodlivosti pramenila z hlbokého poznania, že sme spasení milosťou. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.