Falošní proroci - 12. február - evs.sk

Zamyslenia

Falošní proroci – 12. február
12. februára 2021
Play

Varujte sa falošných prorokov… Po ovocí poznáte ich. Evanjelium podľa Matúša 7:15 — 16

Keď Ježiš hovorí, aby sa varovali falošných prorokov, prihovára sa svojim učeníkom. Falošní proroci sú nebezpeční pre neveriacich aj veriacich. V starej prirodzenosti kresťana je túžba po novom a inom posolstve.

Človeka v jeho starej prirodzenosti začne správa o kríži nudiť rýchlo. Skutočnosť, že Ježiš je náš Spasiteľ a Záchranca, nie je pre mnohých hriešnikov ničím novým. Počuli to už veľakrát.

Práve preto to mnohí považujú za monotónne a nudné. Ak niekto príde s niečím novým a neslýchaným, okamžite sa prebudí zvedavosť. Mnohí si myslia, že duchovne stagnujeme. Dychtia po nových zážitkoch. Preto sú otvorení všetkému novému. Neustále sa pýtajú: „Čo vedie k duchovnej obnove?“

Mnohí s týmto prístupom sa nechali odviesť od životodarného evanjelia. Rozumovo sa ho držia, ale už to nie je chlieb života pre ich dušu.

Falošných prorokov poznáte po ovocí, vraví Ježiš. Zrakom ich nerozoznáte. Ani podľa toho, čo o sebe hovoria. Nie, musíme ich poznať po ovocí.

Skutočný učeník vedie hriešnikov k Ježišovi, aby prijali odpustenie hriechov a našli priazeň u Boha. Skutočný učeník nikdy neprestane vyvyšovať Ježišovu krv. Káže o Ježišovi, že je to zavraždený a obetovaný Baránok Boží.

Súčasne tým odkrýva aj vážnosť hriechu. Žiadny kresťan nemôže viesť život, aby to ním nepohlo. Kde vstúpi Ježiš, hriech musí preč. Božia milosť nás učí vravieť „nie“ bezbožným a svetským túžbam.

Praví proroci kráčajú v Ježišových šľapajach. Ovocím ich služby je teda zachrániť hriešnikov, ktorí chvália Pána Ježiša. Nikdy ich neunaví hovoriť o cene, ktorú stála ich spása. Znovu a znovu kážu, že Ježiš dielo dokonal. Rozhodli sa, že nebudú poznať nič iné, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.

Falošní proroci kážu mdlé evanjelium. Zaoberajú sa všeličím, len nie hriechom a milosťou, ktorá patrí strateným hriešnikom. Dávaj si na nich pozor.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.