Uprostred búrky - 12. marec - evs.sk

Zamyslenia

Uprostred búrky – 12. marec
12. marca 2021
Play

„Ajhľa, všetko som to videl na vlastné oči, počul som na vlastné uši a pochopil som to.“  Job 13:1

V priebehu rokov som znovu a znovu kázal niektoré pravdy. Hovoril som niektoré vtipy príliš často.  Vravel som ľuďom veci, o ktorých som presvedčený, že sú pravdivé, i keď som nie všetky sám zažil, pretože v ktoromkoľvek bode nášho života máme len obmedzenú kapacitu toho, čo vieme a čím sme prešli. Ale v tomto období života  zisťujem, že mnoho z toho, čo som iným kázal, teraz prežívam na vlastnej koži. A je nádherné uvedomiť si, že všetko, čo som  vravel, je pravda.

Je naozaj jednoduché povedať niekomu, kto prišiel o prácu: „Len dôveruj Pánovi, priateľu, a On sa postará.“ Je naozaj jednoduché povedať chorému: „Len sa modli a Pán ťa uzdraví alebo ti pomôže prekonať túto krízu. Použije to na svoju slávu.“ Je skutočne jednoduché povedať človeku, ktorý stratil milovaného: „Znovu sa stretnete v nebi a Pán bude s vami.“

Ale čo keď sa to stane tebe? Z ničoho nič sa prichytíš pri myšlienkach: „Dobre, vravieval som to, ale je to pravda?“ Môžem vám z vlastnej skúsenosti povedať, že je to všetko pravda. Preto to ďalej kážem.

Jób povedal: „Ajhľa, všetko som to videl na vlastné oči, počul som na vlastné uši a pochopil som to.“ (Job 14:1) Hovoril: „Povedal som to, ale teraz som to videl. Teraz to viem. Teraz to zažívam.“

To je to, čo sa často udeje uprostred búrky. Pán k nám príde tak, ako sme Ho nikdy predtým nepoznali.

https://www.harvest.org

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.