Boží dar - 14. január - evs.sk

Zamyslenia

Boží dar – 14. január
14. januára 2021
Play

„Riekol jej Ježiš: Keby si znala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, ty by si Jeho prosila, a On dal by ti vody živej.“ Evanjelium podľa Jána 4:10

Tieto slová hovorí Pán Ježiš žene, ktorá nehľadá Boha, žene, ktorá ešte stále žije uprostred svojho hriešneho života a je zviazaná hriechom.

Prvá vec, ktorú Pán Ježiš tejto žene hovorí, je, že Boh má pre ňu dar, a tým darom je samotný Pán Ježiš. Byť kresťanom, to neznamená prijať výzvu viery, ako sa to niekedy vyžaduje, ale to znamená prijať dar!

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3:16)
Boh chce, aby táto zvesť bola oznámená každému človekovi vo svete. Ľudia majú vedieť, že Boh má pre nich pripravený dar. Tento dar dostávajú. Nie je potrebná žiadna úhrada z našej strany za to, že sme Ho prijali. V Pánovi Ježišovi máme spasenie od súdu a zatratenia, On oslobodzuje človeka od hriešneho života, ktorým je poviazaný. Dáva človekovi večný život a Svätého Ducha.

Neexistuje medzi ľuďmi väčšia zvesť, než je táto!
Ale aj tak to vyzerá, že väčšina ľudí si neuvedomuje, že má pred sebou takýto pripravený dar. Nemyslím na tých mnohých, ktorí sa o Boha vôbec nezaujímajú. Myslím na tých, ktorí sa trápia sami so sebou, aby sa dostali do spoločenstva s Bohom. Keď je to s nimi vážne, keď cítia, že sa musia obrátiť k Bohu, myslia si, že obrátenie spočíva vo vykonaní všemožných dobrých vecí, len aby sa Mu zapáčili.
Vtedy sa hlboko mýlia! Večný život leží priamo pred nami, je to hotový Boží dar pre nás – dar, ktorý sa volá Pán Ježiš Kristus!

Prijmi Ho a si spasený!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.