Naše hriechy visia na Kristovom krku - 16. jún - evs.sk

Zamyslenia

Naše hriechy visia na Kristovom krku – 16. jún
16. júna 2019

„Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta; a nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi: Nepíš: Kráľ židovský, ale že On povedal: Kráľ židovský som! Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, napísal som.“ (J 19:19-22)

Ďalšie evanjeliá spomínajú, že Ježišovi dali na Golgote piť ocot zmiešaný so žlčou (Mt 27:34). Dávajú tým najavo, že nik na zemi nie je taký nenávistný a zlomyseľný ako nepriatelia evanjelia. V skratke, ich nenávisť nie je ľudská, ale úplne diabolská. Nepochybne dali vrahom vedľa Ježiša pohár vína podľa slov v Knihe prísloví: „Hynúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpknutým: Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy!“ (Pr 31:6-7) No Ježišovi dali namiesto vína ocot a keďže im to nestačilo, zmiešali ho so žlčou podľa Matúšovho evanjelia a s myrhou podľa Markovho evanjelia (Mk 15:23), čo je ešte trpkejšie. … Takto bol teda Kristus ukrižovaný. Visí na kríži ako najväčší zlodej, lotor, burič a vrah, aký kedy kráčal po zemi. Takto musí nevinný Baránok, Kristus, niesť cudziu vinu a platiť za ňu. Mali sme ju totiž niesť a zaplatiť za ňu my sami. Naše hriechy visia na Ježišovom krku. To my sme tí hriešnici, zlodeji, lotri, buriči a vrahovia. A hoci nimi možno nie sme navonok, sme nimi pred Bohom. Kristus prichádza a stavia sa na naše miesto, nesie naše hriechy a platí za nich, aby sa nám skrze Neho dostala pomoc. Ak v Neho veríme, zachraňuje nielen nás, ktorí sa vyhýbame hrubým vonkajším hriechom, ale aj tých, ktorí do takýchto hriechov padajú, ak sa úprimne kajajú a veria v Krista. Mnohí vrahovia sú zachránení, keďže aj príbeh Kristovho utrpenia hovorí o vrahovi na kríži, ktorý sa obrátil a bol zachránený.

St. Louis ed., 8:954-955.

Martin Luther

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.