Kto je učeník? - 18. január - evs.sk

Zamyslenia

Kto je učeník? – 18. január
18. januára 2019

„I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ (J 8:31)

Kto je učeník? Učeník je v podstate poslucháč, študent či žiak.

Medzi žiakom a učeníkom je však rozdiel. Predstav si napríklad, že si na základnej či strednej škole. Si žiak. Si tam preto, lebo tam musíš byť. Nemáš na výber.

Keď si už trošku starší, rozhodneš sa ísť na vysokú školu. Rozhodneš sa, aký odbor budeš študovať. Daná téma ťa naozaj zaujíma a chceš sa naučiť všetko, čo sa dá. Už nie si žiakom, podobáš sa viac na učeníka, pretože teraz už na hodiny chceš chodiť. Chceš získať informácie. Obetuješ čas, aby si bol študentom niekoho iného, kto sa v danom odbore vyzná viac než ty.

Teraz si to prenesme na kresťanský život. Si učeníkom alebo žiakom proti svojej vôli? Ak chodíš do kostola, akoby to bola trieda, v ktorej vlastne ani nechceš byť, pravdepodobne z toho nebudeš nič mať. Musíš prichádzať ako učeník, ako študent, ako niekto, kto sa chce učiť.

Ježiš povedal: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ (J 8:31)

Podľa Biblie je učeník niekto, kto počúva osobu, ktorá má plné poznanie. Takýto poslucháč hltá každé jedno slovo, všíma si každú zmenu hlasu, vstrebáva každý detail. Nikdy nemá dosť a vždy sa úmyselne sústredí.

Práve preto Ježiš často hovorieval: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Inými slovami: „Dávajte pozor na to, čo vám hovorím.“

Jednoznačne potrebujeme pomazanie pri kázaní a učení, no taktiež potrebujeme pomazanie pri počúvaní.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.