Ajhľa, Boh váš! - 19. január - evs.sk

Zamyslenia

Ajhľa, Boh váš! – 19. január
19. januára 2021
Play

Ajhľa, Boh váš! Izaiáš 40:9

Veríš, že tieto tri slová ti môžu pomôcť? Alebo si jedným z mnohých, ktorí sa v sklamaní obrátia o pomoc inde?

Medzi kresťanmi sú ľudia, ktorí sa vzdali viery, že im Boh môže pomôcť. Žiadajú o pomoc, ktorú poskytuje svet.

Boh má medzi nami zostatok, ktorý počuje slová: „Ajhľa, Boh váš!“ Nemôžu ich počuť bez toho, aby ich aj nenasledovali.

Kresťan má dve prirodzenosti. Starý sebecký človek nedôveruje Bohu. V podstate Boha nenávidí a nechce sa Mu podriadiť. Prirodzený človek nikdy neuprie oči na Boha s vierou a dôverou.

Ježiš ťa zachránil pred starou prirodzenosťou, už ťa viac nebude ovládať. Preto by si nemal vo vnútri podľahnúť tomu, čo odmieta poslúchať Božie slovo.

Keď‘ si sa znovu narodil, Ježiš si v tebe vytvoril príbytok skrze Ducha Svätého. Je z teba nový človek, ktorý na Božie zasľúbenia vždy odpovedá áno. „Áno“ v tvojom srdci zaznie vždy, keď počuješ volanie: „Ajhľa, Boh váš!“ V srdci si si istý, že v týchto slovách je kľúč, ktorý vedie von zo všetkého utrpenia teraz a navždy.

Nie je dobre neustále analyzovať seba či iných a vzájomne si vykresľovať svoju neradostnú budúcnosť. Vyvolá to len pocit bezmocnosti. Nie, pomocou je pozdvihnúť oči nad hory ťažkostí a uvidieť Boha. Hľaďme na Toho, ktorý svojho Syna obetoval za naše hriechy. Hľaďme na Toho, ktorý nás našiel, vyložil na ramená a odniesol do domu svojho Otca. Hľaďme na Toho, kto nás aj napriek všetkému utrpeniu a bolesti vedie do zasľúbenej zeme.

Otvoríme svoje srdce požehnanému zvolaniu: „Ajhľa, Boh váš!“ Týmto slovám dáme v mysli priestor. Očami viery spoznáme Boha, pre ktorého nič nie je nemožné.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.