Každodenné potreby - 2. február - evs.sk

Zamyslenia

Každodenné potreby – 2. február
2. februára 2021
Play

Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Evanjelium podľa Jána 21:5

Je zvláštne, že Ježiš pri Tiberiadskom mori kladie takú všednú otázku. Nestávalo sa často, že by sa Ježiš po vzkriesení zjavil svojim učeníkom vo fyzickej podobe. Bolo vôbec dôležité, či majú každodenný chlieb?

Pre Ježiša to nebolo bezvýznamné a chce to povedať svojim priateľom. Chce, aby vedeli, že ich vzkriesený a oslávený Spasiteľ sa stará o naše každodenné potreby. Nebolo to len vtedy, keď‘ chodil po tejto zemi a premenil vodu na víno či nasýtil zástup päťtisíc ľudí na púšti. Ježiš je ten istý aj dnes.

Nemálo kresťanov sužujú obavy, ako vyjsť od výplaty k výplate. Nepochybujú, že ich Ježiš zachránil a zastupuje ich pred Bohom, majú však problém veriť, že sa rovnako stará aj o ich každodenné potreby.

Učeníci robili to, čo by si mal robiť aj ty. Ježišovi vraveli všetko. V tú noc učeníci nechytili žiadne ryby. Potom im Ježiš prikázal, aby znovu hodili siete z pravej strany lode. Tam ulovili 153 veľkých rýb.

Pán ti chce pomôcť, na to sa môžeš spoľahnúť. Táto skúsenosť od Tiberiadského mora pravdepodobne pomohla učeníkom aj neskôr. Ak si spomínaš, nebolo to poslednýkrát, keď boli v núdzi.

Znovu a znovu sa musíš vracať k Božiemu slovu. Pán sa stará o tvoje každodenné potreby. Nenechá ťa hladovať. Možno ťa chce naučiť zvládnuť život s menšími prostriedkami, na aké si bol zvyknutý, ale neopustí ťa.

153 veľkých rýb — to nebol malý úlovok. Niektoré zjedli, niektoré predali. Takto na nejaký čas získali peniaze na výdavky. Potom im musel Ježiš pomôcť znovu. Tak im pomáhal v celom ich živote.

Tak to bude aj v tvojom živote. Povedz Ježišovi, v akej si situácii. Dôveruj Mu. Počítaj s Jeho zásahom. Je možné, že ťa nechá čakať, ale nesklame ťa. Nikdy svoje deti nenechal napospas.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.