Poznávaj Bibliu - 2. marec - evs.sk

Zamyslenia

Poznávaj Bibliu – 2. marec
2. marca 2021

Poznanie Biblie je kľúčom k plnohodnotnému a zmysluplnému životu. Slová tejto Knihy majú moc dopĺňať chýbajúce kúsky, stavať mosty nad priepasťami a navrátiť žiarivosť vyblednutým farbám nášho života. Nauč sa hľadať riešenia svojich problémov v Biblii. Na jej stránkach nájdeš správnu odpoveď. Čo je však najdôležitejšie, Biblia nám zjavuje, aký je Boh. Filozofi už stáročia bojujú s otázkou Najvyššej bytosti. Kto to je? Alebo čo to je? Kde je? Ak niekto taký existuje, zaujíma sa o mňa? Ak áno, môžem ho spoznať? Na tieto a milióny ďalších otázok odpovedá Svätá kniha, ktorú nazývame Bibliou.

Modlitba dňa

Čítať Tvoje Slovo a lepšie Ťa v ňom spoznávať je naozaj úžasné, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.