Apel - 21. marec - evs.sk

Zamyslenia

Apel – 21. marec
21. marca 2019

„Ale Ty, Hospodine, Pane, nalož so mnou kvôli svojmu menu; vytrhni ma, lebo dobrá je Tvoja milosť! Lebo som úbohý a chudobný a srdce vo mne ranené. Zachodím ako tieň, keď nakláňa sa, preháňaný som ako kobylky. Kolená sa mi podlamujú od pôstu a telo bez oleja mi schudlo. Ja som im na posmech; vidia ma, potriasajú hlavou. Pomôž mi, Hospodine, Bože môj! Zachráň ma podľa svojej milosti; nech sa dozvedia, že to Tvoja ruka, že si to Ty urobil, Hospodine. Oni nech preklínajú – Ty však požehnávaj! Ak povstanú, nech sa zahanbia, a služobník Tvoj nech sa raduje. Nech si moji žalobníci oblečú potupu, do svojej hanby nech sa halia ako do plášťa. Ústami svojimi Hospodinovi budem veľmi ďakovať, uprostred mnohých chváliť Ho. Lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.“ (Ž 109:21-31)

V zlomenom svete žalmista apeluje na Boha, aby sa postaral o jeho falošných žalobcoch. Myšlienka tejto prosby („Nech si moji žalobníci oblečú potupu“) môže byť nepríjemná pre tých z nás, ktorí nie sú vystavení vojnovým neprávostiam, genocíde a obchodovaniu s ľuďmi, ako sú ostatní na celom svete. A napriek tomu sme sa my všetci niekedy rozhodli odplatiť zlým za zlé. Namiesto toho, aby žalmista reagoval na túto nespravodlivosť, prináša túto neprávosť pred Boha a apeluje na to, aby konal namiesto neho. Rozhodol sa dovoliť spravodlivému a svätému Bohu, aby naložil s tými, ktorí mu ublížili, namiesto toho aby sa im to pokúsil odplatiť sám. 

Ak by bol Boh iba milostivý, ale nie spravodlivý, nemali by sme kam ísť, keď sa proti nám niekto prehreší. Božia svätosť ale nebude trpieť neprávosť. Akokoľvek dobre to najprv znie, my tiež páchame neprávosti. Ak by neexistovala žiadna pomoc, aj my by sme boli súdení rovnako ako naši utláčatelia. Jediný dôvod, prečo sa žalmista (alebo my) môže obrátiť na Boha, je, že Kristus už apeloval za nás. Keď Kristus volal k Bohu na kríži, bol odmietnutý a odvrhnutý, pretože prevzal miesto hriešneho ľudstva. Teraz môžeme apelovať na Boha, pretože na nás pozerá skrze dokonalého Krista, ktorý sa prihovára za nás. 

Modlitba

Bože, náš Otče, chválime Ťa za to, že si poslal Krista, aby prikryl naše skutky nespravodlivosti voči Tebe, aby sme mohli mať vzťah s Tebou, ktorý si dokonale svätý. Ďakujeme Ti, že počuješ naše volania, keď nám bolo ublížené a načúvaš nám v súcite a milosrdenstve. Pomôž nám, aby sme naše prosby prinášali k Tebe, namiesto toho, aby sme sa snažili o vlastnú odplatu voči tým, ktorí sa proti nám prehrešili. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.