Stať sa tým, čím sme neboli - 23. január - evs.sk

Zamyslenia

Stať sa tým, čím sme neboli – 23. január
23. januára 2019

„Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.J 3:3

Teraz počujme, aké musí byť toto druhé narodenie… Kristus tu hovorí Nikodémovi: „Nemysli si, že si spasený, pretože si čestný a dobrý človek.“ Je pravda, že by človek mal čestne a poslušne žiť v spoločenstve s Bohom. Lebo keď tak nežiješ, je tu kat s mečom a povrazom a nedovolí ti žiť, ako sa ti zachce, a vraví: „Aj keď sa ti nechce konať správne, aj tak musíš.“ Ale ak si to chceš vykladať tak, že byť dobrým človekom na zemi je spôsob, ako uzrieť nebeské kráľovstvo, takéto dobré skutky sú daromné. Lebo tieto skutky, táto dobrota, zaisťujú len časný život a chránia ťa pred popravou, pred vyhnaním z domu, statku, od ženy a detí, inak by ťa obesili… Ale pokiaľ ide o nebeské kráľovstvo, cirkev a Kristovo kráľovstvo, nezabudni sa stať novým človekom… Ale ako sa to stane? Duchom Svätým a vodou. Teraz, keď som sa znovu narodil, keď som sa stal dobrým a bohabojným, idem, a to, čo robím v novom narodení, je dobré. Napríklad Adam, ak by zostal v stave nevinnosti, v ktorej bol stvorený, mohol ísť a robiť čokoľvek chcel, chytať ryby alebo červienky, či zasadiť nejaké stromy – toto všetko by boli dokonale vzácne a dobré činy. Lebo človek, ktorý ich konal, bol stvorený dobrý, čestný, čistý a svätý; preto aj jeho skutky boli dobré, aj keď to bolo len jedenie a pitie – všetko bolo správne. Ale odkedy človek vošiel do hriechu, od pádu nerobí nič dobré, ale hreší všetkými svojimi skutkami, aj vtedy keď sa modlí. Lebo všetko koná ako hriešnik. Nič, čo robí, nie je dobré, aj keď sa postí, modlí, žije ako prísny kartuziánsky mních, nosí mníšsky habit a chodí bosý. Toto všetko je zlé, pretože človek je zlý a nenarodil sa znova; a nič, čo tento človek koná, nepomáha, aby sa to zlepšilo. To preto povedal Kristus Nikodémovi: „Prišiel som kázať iné učenie, a síce, ako sa musíš znovu narodiť, aby si sa stal dobrým. Takúto reč obsahovalo a opisovalo Sväté Písmo pred Kristom, ale vy ste to nečítali – a ak ste to čítali, neporozumeli ste tomu, totiž že predtým než robíte dobré skutky, sa musíte nanovo narodiť.“ Keďže hriešnici plodia len a len hriešnikov; takže je skazený celý človek. Pán Kristus hovorí: „zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie“ (Mt 7:18). Bodliaky nerodia figy; pichliače neprinášajú hrozno. Kristus hovorí: „Začnem ľudí takto učiť, pretože ich chcem spraviť dobrými skrz-naskrz, nie zmenou správania navonok alebo zachmúrenými tvárami, alebo tým, že ich budem učiť žiť čestne v tomto svete. Nechcem ich k tomu viesť, ale chcem ich nasmerovať, aby sa znovu narodili. Chcem ich nanovo vybudovať a očistiť srdce. Lebo my sme sa nenarodíme znovu tým, že konáme dobré skutky.“ … Ale čo je nové narodenie? Že sa človek stane tým, čím predtým nebol. Lebo narodenie vovádza do života to, čo predtým neexistovalo.

St. Louis ed., 7:1854-1856.

Martin Luther

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.