Predpoklad ďakovania - 23. marec - evs.sk

Zamyslenia

Predpoklad ďakovania – 23. marec
23. marca 2019

„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy.“ 2K 4:17

Aby sme ďakovali, musíme si ako kresťania uvedomiť, že Boh má pod kontrolou všetky okolnosti, ktoré obklopujú náš život, dobré aj zlé.

V 2K 4:17-18 počujeme: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“

Apoštol Pavol tiež v R 8:38-39 napísal: „Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ Boh ťa miluje a vždy Mu ide o tvoje večné dobro. Boh je múdrejší ako my. A ak nám povie, aby sme niečo nerobili, má na to dobrý dôvod.

No diabol nechce, aby si tomu veril. Bude ti šepkať do ucha: „Boh ťa nenávidí. Chce zruinovať tvoj život. Všetky tie pravidlá v Biblii sú len na to, aby si mal mizerný život. Vy kresťania slúžite tyranskému Bohu, ktorý vám nedopraje žiadnu zábavu.“

To je kopa nezmyslov. Ja som žil ďaleko od Krista. Vyskúšal som tú takzvanú zábavu, čo svet ponúka, a vôbec to nebola zábava. Taktiež som zistil, že život s Kristom je zmysluplný a naplnený.

Musíme si uvedomiť, že Boh nás miluje a vždy hľadá naše večné dobro, aj keď je to, čím v súčasnosti prechádzame, ťažké.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.