Nie osud, ale viera - 24. január - evs.sk

Zamyslenia

Nie osud, ale viera – 24. január
24. januára 2021
Play

„Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, lebo všetko slúži tebe.“ Ž 119:91 (Botekov preklad)

V živote kresťana nie sú žiadne náhody – len Božia prozreteľnosť. Neveríme v osud, veríme vo vieru. Veríme, že Boh má všetko pod kontrolou.

Všimni si prvé tri slová z listu Rímskym 8:28: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“

Čo vieme? Že všetky veci slúžia na dobro. Všimni si, že tento verš hovorí „všetky veci.“ Nehovorí: „My vieme, že dobré veci slúžia na dobro.“ Vraví všetky veci. Dávid v Žalme 119:91 hovorí o Bohu a píše: „všetko slúži Tebe(Botekov preklad; v angl. preklade doslova: „všetko slúži Tvojim plánom“).

To nevyhnutne neznamená, že všetky veci sú dobré. To si zrejme zle vysvetľujeme. Keď niekto trpí, keď niekoho niečo bolí, Rímskym 8:28 nezvykne byť prvý verš, o ktorý sa podelíme. To časom tiež príde, ale asi by sme namiesto neho mali najskôr vybrať nejaký iný verš. To, čo sa stalo tomu ubolenému človeku, je skutočne zlé a mali by sme povedať: „Je mi ľúto, že sa ti to stalo. Zaujímam sa o teba a som tu pre teba.“

Stávajú sa zlé veci, ktoré jednoducho zostanú zlé. A nikdy nebudú iné ako zlé. Boh nehovorí, že z každej zlej veci spraví dobrú. Namiesto toho hovorí, že všetky veci slúžia na dobro. Znamená to, že v Božom majstrovskom pláne budú nakoniec viesť k dobrým veciam.

V živote sa stávajú veci, čo nedávajú zmysel, a my uvažujeme: „Prečo sa toto deje? Čo som urobil, že som si zaslúžil taký osud?“

Neviem, či mám na to odpoveď, ale viem, že Boh to riadi. Viem, že Boh je mocný. A viem, že Boh je zvrchovaný, čo znamená, že má všetko pod kontrolou.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.