Vykúpenie - 26. január - evs.sk

Zamyslenia

Vykúpenie – 26. január
26. januára 2021
Play

V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. List Kolosenským 1:14

Vieš, aké je to túžiť po vykúpení? Nepoznáme to všetci? Túžime sa oslobodiť od všetkého, čo zväzuje.

Táto túžba spôsobuje nádej, že raz zbohatneme. Mnohí sa chcú oslobodiť od finančných obmedzení, aby mohli robiť, čo sa im páči. Iní zas pretrhajú putá s rodinou, priateľmi či známymi. Nechcú, aby ich tieto putá zviazali. Kto sa nechce zbaviť choroby či utrpenia?

Viac a viac ľudí sa vrhá do rôznych situácií, možno do nejakého opojenia, aby sa oslobodili, aby čo len na krátku chvíľu mohli veriť, že čas vykúpenia už nastal.

K vykúpeniu vedie len jedna cesta. Znamená to oslobodiť sa nielen od dôsledkov hriechu, ale od hriechu samotného. Existuje len Jeden, ktorý to môže urobiť, Pán Ježiš. Môže oslobodiť akéhokoľvek otroka zviazaného hriechom.

Ježiš nás nemení na silných ľudí, ktorí sú slobodní iba navonok. Stará sa o naše vnútro. Dáva znovuzrodenie. Dáva nové srdce.

Stane sa to, keď‘ uveríš v Ježiša. Vtedy ti Boh dá právo a moc získať všetko, čo ti vo svojom slove zasľúbil.

Dokonca aj keď‘ cítiš, že ťa obmedzujú mnohé prekážky, v Ježišovi máš slobodu a žiadne putá ťa už nezväzujú. Byť slobodný v Ježišovi znamená, že si slobodný vo všetkom, v čom je slobodný On. Nezväzuje Ho už zákon, a preto si aj ty slobodný od zákona. Je oslobodený od smrti a súdu, a preto si aj ty od nich oslobodený.

Ak si spasený hriešnik, môžeš svojmu srdcu povedať: Ježiša nezväzovalo nič okrem Božej lásky a vôle. Dal mi všetko svoje bohatstvo. Čo platí pre Neho, platí aj pre mňa. Som skutočne slobodný. Utrpenie a tieň, ktorý hriech na mňa neustále vrhá, bude trvať len krátko. Už čoskoro budem vykúpený a slobodný žiť pred Božím trónom, večne spievať piesne a chvály a vzdávať vďaku.

V Ňom máme vykúpenie.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.