Počuť a prijať - 26. marec - evs.sk

Zamyslenia

Počuť a prijať – 26. marec
26. marca 2021
Play

„Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im: Pretože vám je dané znať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané.“ Evanjelium podľa Matúša 13:10-11

Nepotrebujeme sa pýtať, prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách. On to vysvetľuje jasne a jednoducho. Podobenstvá majú zjaviť, ale aj ukryť Božie kráľovstvo.

Podobenstvá nie sú príkladmi, aké sa používajú v kázňach. Sú jedinečným zvestovaním Božieho kráľovstva. Tí, ktorí veria v Pána Ježiša a sú otvorení Božiemu Slovu, môžu skrze ne nazrieť hlbšie do Božích tajomstiev. A naopak, tí, ktorí nie sú z pravdy, zostávajú skrze toto zvestovanie zaslepení. Nielenže nechápu podobenstvá, ale je im aj odobratá schopnosť im porozumieť! „Preto im hovorím v podobenstvách, že hľadia a nevidia; počúvajú a nepočujú ani nerozumejú.“ (Mt 13:13) Skrze podobenstvá napĺňa Pán Ježiš Izaiášovo proroctvo: „Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť“. (Mt 13:14)

Keď je hovorené o Ježišových podobenstvách, že sú prirodzenými obrazmi, ktoré pomáhajú ľuďom, aby ľahšie pochopili pravdu o Božom kráľovstve, tak to nie je pravda! Obrazy, ktoré Pán Ježiš používa v podobenstvách, sú veľmi názorné, ale nie sú prirodzené. Zamyslite sa nad podobenstvom o štvorakej pôde – podobenstvo o Božom Slove. Podobenstvo neopisuje roľníka, ktorý seje, ale rozsievača, ktorý seje bez ohľadu na to, kde semeno padá. To nie je prirodzené. Podobenstvo o pracovníkoch na vinici je tiež všetkým iným, len nie prirodzeným. V Božom kráľovstve sa neodmeňuje podľa výkonu, ale z milosti. Podobne je to s podobenstvom o svadbe kráľovho syna. Prirodzené by bolo, aby sa kráľ pýtal na hodnosť, umiestnenie v spoločnosti, zásluhy, alebo na iné veci. Veď sa to týka pozvania na kráľovský dvor. Ale takto to nie je v Božom kráľovstve! Tam je pozvaný hocikto, bez ohľadu na to, kým je, čo dokázal, odkiaľ pochádza a podobne. Základom je počuť a prijať pozvanie.

Preto je dôležité počúvať ho s pokornou mysľou a s dôverou k Pánovi Ježišovi!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.