Najväčší skutok pokory - 29. január - evs.sk

Zamyslenia

Najväčší skutok pokory – 29. január
29. januára 2021
Play

„… a kto sa poníži, bude povýšený.“ (Mt 23:12)

Či už si vezmeme príbehy z Biblie alebo celkovo zo života, takmer vždy sa v nich pýcha spája so zlyhaním, nie s úspechom. Často počúvame o komplexe menejcennosti, ale takmer nikdy sa nehovorí o povýšeneckom komplexe pýchy. Práve pýcha spôsobila pád Lucifera, ktorý sa stal Satanom, diablom. Pýcha doviedla Saula k potupnej a predčasnej smrti. Kvôli pýche Peter zaprel svojho Pána.

Najväčší skutok pokory v celej histórii sveta sa udial práve vtedy, keď Ježiš zostúpil na zem, aby zomrel na kríži na Kalvárii. Skôr než sa ktokoľvek z ľudí dostane do neba, musí sa skloniť pri kríži a priznať, že on sám je hriešnik, že porušil desať Božích prikázaní a že potrebuje od Boha milosť v Kristovi. Nik nemôže prísť k Spasiteľovi s pyšným srdcom.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, na kríži si pre mňa trpel hroznou bolesťou a veľmi Ťa potupili. Pokorne Ťa prosím, aby si mi odpustil moju pýchu a všetky hriechy, ktoré Ťa pribili na kríž.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.