Boh dáva druhé šance - 3. február - evs.sk

Zamyslenia

Boh dáva druhé šance – 3. február
3. februára 2021
Play

„Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhýkrát…“ (Jon 3:1)

Ak je niečo, čo sa môžeme naučiť od ľudí, ktorí menili svet, o ktorých sa píše v 11. kapitole listu Židom, tak je to najmä to, že boli nedokonalí. Od bezchybnosti mali ďaleko. V skutočnosti často zlyhávali. Muži a ženy, o ktorých čítame v časti Listu Židom, ktorej hovorím Sieň hrdinov viery tam nie sú spomínaní preto, že boli veľkí; sú tam preto, lebo mali vieru vo veľkého Boha.

Zamysli sa nad niektorými ľuďmi, meniacimi svet, opísanými v tejto, ale aj v iných častiach Biblie. Abrahám, otec viery, dvakrát klamal o tom, že Sára je jeho manželka, pretože nemal dostatok viery. Ich syn Izák urobil to isté. Sára sa smiala z Božieho zasľúbenia o dieťati a potom popierala, že sa smiala. Izákov syn Jákob klamal a intrigoval.

Nóach sa opíjal. Samson bol do veľkej miery nemorálny muž. Gideon sa poddal strachu. Ráchab bola prostitútka. Dávid bol cudzoložník a vrah. Eliáš mal v istom momente samovražedné sklony. Jonáš od Boha utekal. Učeníci počas modlenia zaspali. Žena Samaritánka bola rozvedená viac než raz.

Aká je tvoja výhovorka? Zamysli sa nad tým. Títo ľudia to zbabrali, no Boh im dal druhú šancu. Možno potrebuješ druhú šancu. Možno tvoja viera na čas upadla.

Všetci v živote zlyhávame. Nikto z nás sa nevyhne pokleskom. Šimon Peter otvorene zaprel Pána. Boh mu však dal druhú šancu. Ježiš ho  pri Galilejskom jazere znovu poveril úlohou na Jeho diele. A čo Jonáš? Utekal od Boha, no v bruchu veľryby si Boh získal jeho pozornosť. Jonáš sa spamätal a dostal druhú šancu. Boh dáva druhé šance.

Môžeš sa chopiť druhej šance a Boh si ťa môže použiť. Možno, že sa cítiš, akoby sa tvoj príbeh skončil pre chyby, ktoré si urobil, alebo hriechu, ktorý si vykonal. Vstaň a znova bež. Nie je to koniec tvojho príbehu.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.