On ťa počuje - 3. júl - evs.sk

Zamyslenia

On ťa počuje – 3. júl
3. júla 2020

„Lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.“ 1J 5:14

Boh povedal: „Ak sa môj ľud… bude modliť… vypočujem ho z nebies.“ Predtým, ako sa k cirkvi na sviatok Letníc pripojilo tritisíc ľudí, strávili učeníci desať dní v modlitbe, pôste a duchovnom zápase. Boh túži, aby kresťanov znepokojovalo a trápilo, že je svet stratený. Ak sa takto modlíme, môže nastať éra pokoja vo svete a hordy zloby sa musia stiahnuť.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, daj mi na srdce ľudí vo svete, ktorí nezažili vo svojom živote Tvoj pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.