Otvorené dvere - 30. január - evs.sk

Zamyslenia

Otvorené dvere – 30. január
30. januára 2021
Play

Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť. Zjavenie Jána 3:8

Božie slovo opakovane hovorí opak toho, čo si myslíme.

Situácia v zbore vo Filadelfii bola skutočne zložitá. Bolo ich málo. Väčšina obyvateľov mesta boli pohania a zbor žil pod silným tlakom zo strany židov.

Ježiš im predsa len otvoril dvere.

V akej situácii sa nachádzaš ty? Stojíš pred zatvorenými dverami? Neustále si v situácii, že nevieš, čo máš robiť?

Počúvaj, čo Ježiš hovorí: „Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť.“ Kým sa my neustále snažíme nájsť otvorené dvere, Ježiš nás už priviedol k svojim otvoreným dverám. Aké sú to dvere?

V prvom rade sú to dvere do Božieho srdca. Ježiš otvoril tieto dvere pre nás. Stalo sa to vtedy, keď‘ bol Ježiš ranený prekliatím, ktorým sme mali byť ranení my. A za Ježišom je Boh. Svojho jednorodeného Syna dal, aby si nemal žiadne pochybnosti o postoji Jeho srdca k tebe. Mal by si vedieť, že nech sa ti stane čokoľvek, cesta k Božej láske zostáva otvorená.

A potom, keď‘ sa zdalo, že všetky cesty sú zatvorené, Boh opakovane zasiahol. Často sa to stalo neskôr, ako si si želal. Ale aj tak sa to stalo v pravý čas.

Pán nás pozná. Vie, čo je pre nás najlepšie. Vo svojom vedení nikdy nerobí chyby.

Chce nás naučiť, že máme veriť Jeho slovu. Otvoril ti dvere, aj keď‘ to nevidíš. Existuje cesta, ktorá je pre teba tiež otvorená, aj keď ju nevieš nájsť. Boh zasiahne v pravý čas a správnym spôsobom.

Jedného dňa sa zastavíš a obzrieš sa späť na svoj život. Uvidíš, že Boh narovnal všetko skrivené. Udivený povieš: „Pane, všetko si dobre učinil.“

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.