Obnovenie našej existencie - 30. január - evs.sk

Zamyslenia

Obnovenie našej existencie – 30. január
30. januára 2019

„Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.J 3:5

Kristus tu vraví Nikodémovi: „Prišiel čas, že vaša obriezka, zákon i Mojžiš majú pominúť. Lebo doteraz ste čakali na mňa ako na toho, o kom prorokoval Mojžiš a proroci, hovorili vám, aby ste ma počúvali. Teraz, keďže som prišiel, počúvajte mňa a skryte svoje dobré skutky, obrady, obete a ostatnú službu v chráme. Poďte ku mne a dajte sa pokrstiť vodou a Duchom Svätým. Tento krst vám dáva nové narodenie a premieňa vás na nových ľudí, prináša znovuzrodenie a obnovenie vašej existencie. Lebo Duch Svätý do nás vkladá vieru. Touto vierou znovu získavame Boží obraz, ktorý sme stratili v raji. Keď sme pokrstení a veríme, že Kristus za nás zomrel, deň za dňom rastieme vo viere a tiež v ovocí a dobrých skutkoch Ducha Svätého. Ak chcete byť spasení, prijmite moje učenie. Lebo ja mám kázať a Mojžiš má teraz mlčať.“

Nik neverí okrem tých, ktorým to daruje Duch Svätý prostredníctvom zvestovania evanjelia. Lebo Duch Svätý musí zabezpečiť, aby sa kázalo evanjelium. Duch Svätý je tiež pisárom, ktorý ho zapisuje do našich sŕdc, takže ja verím a hovorím: Verím v Ježiša Krista. Teda službou Ducha Svätého je toto: nové narodenie. On ho učí aj zapisuje. Tí, ktorí veria v Krista – že sa narodil, zomrel za nás a bol pochovaný, a tiež že vstal z mŕtvych –, tí sa narodili znovu a nanovo.

Ak zotrvávaš v tejto viere, potom je prítomný Duch Svätý a krstí ťa, posilňuje a prehlbuje tvoju vieru a dáva do srdca nové zmýšľanie. On v tebe tiež prebúdza nové sväté myšlienky a pocity, takže začínaš milovať Boha a prestávaš sa zaoberať všetkým bezbožným a bezvýhradne konáš, čo chce od teba Boh, miluješ blížneho a vyhýbaš sa hnevu, nenávisti a závisti. Také sú skutky tých, ktorí sa najprv znovu narodili, a to skrze krst, kde je Duch Svätý prítomný a kde tvorí nového človeka. Len čo sa človek znovu narodí, nový človek začne používať všetky šaty, jedlo a nápoje – a kresťan hovorí: „Ak nechceš nosiť náboženské šaty, nos jednoduchý odev. Ak nechceš mať sivé rúcho, daj si červené. Nezáleží na tom, ako sa obliekaš, rovnako ako nie je dôležité, či si muž alebo žena. Lebo nič z toho nespôsobí, že sa znovu narodíš, namiesto toho to, že verím v Krista, ktorý za mňa zomrel, spôsobuje, že sa zrodím nanovo. Viem to z Božieho slova skrze Ducha Svätého a tiež z krstu. Prečo by som mal k tomu nosiť náboženské rúcho?

Kresťanovi sú  tieto veci okolo obradov nanič. Najdôležitejšie je byť pokrstený Duchom Svätým a cez Neho získať vieru – toto vedie k novému narodeniu. Potom slúžim Bohu prvými troma prikázaniami. Následne podľa ostatných prikázaní desatora spravujem svoj úrad, povolanie a vlastníctvo, milujem blížnych a pokojne nažívam so svojou ženou. Ak sa potom objaví kríž, znášam ho ochotne, idem na kázeň, kde počujem Krista, môjho biskupa, a nepotrebujem utekať do Ríma či putovať k sv. Jakubovi – to bude iná kázeň, ako sa staneme novým človekom a ako potom, ako noví ľudia, aj konáme dobré skutky. A toto je hlavná časť nášho kresťanského učenia, aby ľudia vedeli, ako sa majú znovu narodiť skrze vodu a Ducha Svätého, nie tým, že nosia túto alebo tamtú časť náboženského odevu. Lebo nábožný odev len zakrýva starého ničomníka v nás a nepremieňa nás na nových ľudí. Ale Nikodém ničomu z toho nerozumie.

St. Louis ed., 7:1861-1863.

Martin Luther

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.