Cesta k radosti - 30. marec - evs.sk

Zamyslenia

Cesta k radosti – 30. marec
30. marca 2021

„… pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ Ž 16:11

V celom Písme vidíme, ako Boh používal mužov a ženy v chodbách moci, aby ovplyvňovali vodcov. Daniela odviedli spolu s ostatnými Izraelitmi do babylonského zajatia, ale mal obrovský vplyv na kráľa Nebúkadnecara.

Vieme, že Jozef mal veľký vplyv na faraóna. A Ester vďaka jej vplyvu na kráľa Ahasvéra dokázala zachrániť celý svoj národ.

Ako veriaci by sme sa mali pýtať: „Pane, kde ma chceš mať?“ Možno ťa postaví do chodby moci. Alebo ťa možno nechá pracovať na relatívne bezvýznamnej a neviditeľnej pozícii. . Kdekoľvek si, musíš využívať svoj vplyv na Jeho slávu. Opýtaj sa sám seba: „Budem si užívať život tak, ako chcem ja, alebo použijem svoj život na službu Bohu a ľuďom?“ Slúžiť Pánovi je tá najradostnejšia vec, akú môžeš urobiť.

Žalmista Dávid napísal: „pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž16:11). Tí z nás, čo slúžia Pánovi, odhalili tajomstvo. Ježiš to povedal veľmi jasne: „Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.“ (Sk 20:35)

Iný spôsob ako preložiť požehnaný je „šťastný“. Ak chceš byť šťastný, tak buď tým, kto dáva. Ak chceš byť nešťastný, potom buď sebec. Ak chceš byť šťastný, buď štedrý. Ak chceš byť nešťastný, buď skúpy.

Buď štedrý so všetkým, čo ti Boh dáva. Štedro dávaj svoj čas. Nešetri peniazmi. Štedro dávaj všetko, čo máš k dispozícii.

Budeš si svoj život užívať alebo ho používať? Ak začneš  využívať  svoj život na Božiu slávu, potom si ho budeš užívať viac ako kedykoľvek predtým.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.