Môžeš sa spoľahnúť na svoje svedomie? - 31. január - evs.sk

Zamyslenia

Môžeš sa spoľahnúť na svoje svedomie? – 31. január
31. januára 2021

„Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a náuk démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie.“ 1Tim 4:1-2 (Botekov preklad)

Žijeme v časoch, v ktorých sa zlo vníma ako dobro a dobro ako zlo. Ale zlo je zlom, aj keď ťa pri ňom neprichytia. Zlo je zlom aj vtedy, ak ostatní robia ešte horšie veci.

Ak sa pozrieme na Jozefov život, opísaný v Knihe Genesis, zistíme, že zažil ťažké obdobia. Mal ťažké detstvo. Mal skutočne nečestných bratov. Odvliekli ho z domoviny do cudzej zeme. Žil v egyptskej kultúre obklopený egyptskou morálkou. Takže keď ho Putifarova manželka zvádzala, okolie by povedalo: „Choď do toho.“ No Jozef vedel, že to nie je správne.

Božie štandardy sú zvrchované. Nemenia sa. Aj keď sa zmení kultúra, Božie slovo sa nemení.

Zlo je zlom aj vtedy, ak nevyrušuje tvoje svedomie. Občas ľudia vravia: „Nemám zlý pocit z toho, že…“ Vlastne mi už ľudia povedali aj: „Necítim výčitky kvôli sexu s mojím priateľom. Je to OK. Pán ku mne hovoril a povedal mi, že som v pohode.“

Boh to nepovedal, pretože Boh nebude protirečiť svojmu slovu. Keď niekto povie niečo také, vlastne tým vraví: „Moje svedomie je už nefunkčné. Stvrdlo mi srdce.“

Ak ti tvoje svedomie neukazuje, že to, čo robíš, je zlé, je to problém. Biblia hovorí o tom, že môžeme mať na svedomí vypálené znamenie (doslova z angl. „ako rozpáleným železom spálené svedomie“) (viď 1Tim 4:2). Ale ako učil Billy Graham, svedomie kresťana sa môže znovu stať citlivým.

Nemal by si sa vždy nechať viesť svojím svedomím. Svedomie ťa môže zviesť. Namiesto toho by si sa mal nechať viesť Bibliou. To je jediné, na čo sa môžeš spoľahnúť. To je jediné, čím si môžeš byť vždy istý.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.