Dar pokoja - 5. február - evs.sk

Zamyslenia

Dar pokoja – 5. február
5. februára 2021
Play

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Evanjelium podľa Jána 14:27

Mnohí ľudia žiadajú Pána Ježiša, aby im dal to, čo dáva svet. On to však neurobí.

K Ježišovi prišiel človek. Chcel pomôcť so súdnym prípadom dedičstva. A pomoc dostal, ale inú, než očakával. Ježiš mu porozprával príbeh o bohatom bláznovi (L 12:13 — 21).

Ježiš ti nedá to, čo dáva svet. Svet nikdy nedáva nič bez toho, aby od teba nežiadal odplatu. Cena je obrovská, pretože svet chce tvoje srdce. „Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia,“ píše sa v 1. liste Timotejovi 6:9.

Nikdy nežiadaj Boha, aby ti pomohol ísť po ceste, ktorá vedie do večného zahynutia. Mal by si Ho však žiadať, aby ti pomohol nepodľahnúť túžbam starého človeka získať, čo ponúka svet.

Ježiš ti zanechal viac než čokoľvek iné, totiž svoj pokoj.

Ako prvé je to pokoj s Bohom. Ježiš niesol naše hriechy a prijal za hriechy odplatu. On niesol trest, ktorý nám priniesol pokoj a Jeho ranami sme uzdravení.

Požehnaný je každý úbohý hriešnik, ktorý vierou v Ježiša prijíma pokoj skrze Božiu nezaslúženú milosť. Potom už žiadny hriech neprekáža vzťahu s Bohom. Už nie je odsúdenie. Už je len pokoj, ktorý nám dáva Ježiš.

Na svojej ceste bol Ježiš zbavený všetkých pút, ktoré by Ho spájali so stvorenými vecami. Žil ozajstný život človeka, ktorý ďakoval za všetky Božie dary. Zviazaný bol iba s Bohom a Jeho darmi.

Vierou v Ježiša si vykúpený z pút, ktoré ťa nútia padať na kolená pred bohom tohto sveta. V živote nie si odkázaný na veci, ktoré vlastníš. Máš v nebi Otca, ktorý sa o teba ustavične stará. Môžeš odpočívať vo svojom vzťahu s Ním ako dieťa s otcom.

Vierou v Ježiša máš pokoj v nebi aj pokoj na zemi. To je Ježišov dar pre teba. Prijmi ho dnes!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.