Nikto nedostal málo - 6. marec - evs.sk

Zamyslenia

Nikto nedostal málo – 6. marec
6. marca 2021
Play

„Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. “Evanjelium podľa Matúša 25:16–18

My, ktorí veríme v Pána Ježiša, sme v evanjeliu dostali Jeho vlastníctvo. Sme Jeho dedičmi. Pán Ježiš hovorí nádherné slová v arcipastierskej modlitbe: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im…“ (J 17:22)

Všetci, ktorí veríme v Pána Ježiša, sme rovnako spasení. Všetci máme rovnaké práva pred Bohom. Všetci máme tú istú spásu v Božom Synovi. V tom nie je žiadny rozdiel.
Ale nie všetci veriaci rovnako nakladajú s hodnotou evanjelia. Nie všetci veriaci vidia a rozumejú rovnako dobre Božiemu Slovu, ktorému veria. Nie všetci veriaci sú rovnako schopní sprostredkovať evanjelium ľuďom okolo seba. O tomto je podobenstvo. Jeden dostal päť talentov, iný dva a iný jeden. Toto nás často privádza k záveru, že jeden človek dostal veľa, iný zasa málo. Ale to je úplne chybný záver! Z bežného pozemského hľadiska nikto nedostal málo! Ten, kto dostal najmenej, dostal jeden talent. Jeden talent v striebre znamenal v Izraeli dvadsať rokov práce. Jeden talent v zlate znamenal neskutočný majetok. Ten, kto dostal najmenej, dostal obrovský majetok v porovnaní s tými, ktorí nedostali nič. To najzákladnejšie, čo vie každý kresťan, je: Pán Ježiš za mňa zomrel a vykúpil ma z mojich hriechov Jeho krvou. Nie je toto pre kresťanov, v porovnaní s tými, ktorí o tom nikdy nepočuli, obrovský majetok? Z nebeského hľadiska nikto nedostal veľa. Ten, kto dostal najviac, ten, kto má najväčšie poznanie evanjelia, aj tak vidí len čiastočne a len čiastočne rozumie. (1 K 13:9)

Ale otázka neznie, či sme dostali málo alebo veľa, ale či ovocie nášho života zodpovedá tomu, čo sme dostali.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.