Existuje len Jeden, ktorý môže - 7. január - evs.sk

Zamyslenia

Existuje len Jeden, ktorý môže – 7. január
7. januára 2021
Play

„A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa Mu a povedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. (Ježiš) vystrel ruku, dotkol sa ho a riekol: Chcem, buď čistý! A hneď bol očistený od malomocenstva.“ Evanjelium podľa Matúša 8:2-3

Malomocný prichádza k Pánovi Ježišovi a domáha sa Ho spôsobom, akým je vhodné domáhať sa Boha. „Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“ Existuje len Jeden, ktorý môže a aj chce: všemocný Boh.

Malomocný sa domáha Pána Ježiša ako toho, ktorý je Všemohúci. Ježišova odpoveď nám ukazuje, že prijíma toto domáhanie sa Jeho pozornosti. Hovorí: „Chcem, buď čistý! A hneď bol očistený od malomocenstva.“
Toto je silné svedectvo o Pánovi Ježišovi. To ukazuje, aký dojem urobil Pán Ježiš na tých ľudí, ktorí boli otvorení a chceli prijímať to, čo hlásal.

Toto sa stalo vtedy, keď sa ľudia hrnuli z hory potom, ako na nej Pán Ježiš kázal. Na mieste ďaleko od ľudí počul Ježišovu kázeň aj tento malomocný. Tá naňho spravila taký istý silný dojem, ako na ostatných ľudí, ktorí tam boli: „Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc a nie ako ich zákonníci“. (Mt 7:28-29)
To, čo najviac ľudí upútalo, je ’moc’, s akou Pán Ježiš hovorí. Hovorí tak, ako má právo hovoriť jedine Boh. Slovo, ktoré je preložené ako ’moc’, sa v Biblii používa stále len v spojení s Bohom.

Keď rozprávali učitelia Izraela – zákonníci, museli povedať: Toto hovorí Božie Slovo, toto hovorí Písmo. Alebo, takto hovorí Pán, alebo museli použiť iné podobné slovné spojenie. Podobne je to s nami, keď zvestujeme Božie Slovo dnes.

Ale Pán Ježiš nerozpráva takto. On dáva dôraz na to, že to hovorí On. Dáva dôraz na Ja: „Hovorím vám!“ On upravuje význam slov Starej zmluvy. Vystupuje ako autorita v jej výklade a chápaní. Týmto sú ohúrení ľudia – a tiež ten malomocný. Buď Ho museli považovať za toho, kto sa vysmieva a znevažuje Boha, alebo v Neho ako v Boha museli veriť. Malomocný Mu veril a dostal pomoc. To isté musíme urobiť aj my.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.