Oslobodenie - 9. február - evs.sk

Zamyslenia

Oslobodenie – 9. február
9. februára 2021
Play

Ježiša Krista ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov. Zjavenie Jána 1:5

Zachovať zásadné veci je ťažké. Myseľ nedokáže pochopiť, čo je zo všetkého najpodstatnejšie. Srdce však tomu môže veriť. A viera do srdca prichádza skrze počutie. Preto ti Božie slovo znovu a znovu hovorí, že Ježišova krv ťa oslobodila od hriechov.

Napriek tomu hriechy cítiš. Možno si už zvíťazil nad hriechmi, ktoré iní vidia, ale nedokážeš premôcť vnútorné a skryté hriechy. Neustále sa objavuje arogancia. Túžiš niekým byť. Chceš sa brániť. Spievaš si teda s nórskym básnikom Perom Nordslettenom:

Žialim a vzlykám: Čo ma čaká v budúcnosti?
Dostanem sa do nádhernej nebeskej vlasti?

Keby si sa len venoval Božiemu slovu! Ono hovorí, že si slobodný od hriechov, od ktorých sa nemôžeš oslobodiť sám. Premohol si hriechy, ktoré ťa trápia. Vyslobodila ťa z nich Ježišova krv. Hriech ani tvoje zážitky toto evanjelium neohrozia.

Si oslobodený od hriechu, ale nielen do tej miery, ako to pociťuješ. Si oslobodený potiaľ, pokiaľ siaha Ježišova krv. Krv Baránka dosiahne na každý hriech v tvojom živote.

Keď‘ si slobodný od hriechu, nemusíš už naň myslieť. Namiesto toho môžeš uprieť zrak na svojho Vykupiteľa a Osloboditeľa. Svoju vieru vlož do ceny, ktorú Ježiš zaplatil, keď‘ ťa oslobodil. Striebro ani zlato to nedokázali. Nemohlo to urobiť nič menej ako krv Božieho Syna.

Nedokázal si sa oslobodiť vlastným rozhodnutím. Oslobodila ťa Ježišova krv. Skôr, ako si uvidel denné svetlo, bol si slobodný. Skrze vieru v Ježiša ti patrí úplné vykúpenie.

Ani v nebesiach nebudeš slobodnejší, ako si skrze vieru tu na zemi. Boh už nepozná hriech, ktorý je v tebe. Uvrhol ho do hlbokého mora svojej milosti.

Môžeš sa cítiť vinný, ale nie si. Si slobodný. Okovy sa zlomili. Ježiš ťa oslobodil, a tak môžeš spievať:

Navždy mi patrí večné víťazstvo
v Tebe, Pane Ježiši Kriste.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.