Stále vďačný - 9. marec - evs.sk

Zamyslenia

Stále vďačný – 9. marec
9. marca 2019

„Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ 1Tes 5:18

Duchovný v nemocnici si zapísal 2 000 pacientov, ktorých poznal, boli bezpochyby vo veľmi vážnom stave a prejavovali známky pokánia. Udáva, že z tých, ktorí vyzdraveli, len u dvoch pozoroval po zotavení to, čo on považoval za výrazné zmeny v duchovnom živote. Inými slovami, keď si mysleli, že zomierajú, chceli, aby im Boh pomohol. Ale keď vyzdraveli, zabudli na Neho. Ďalej žili tak, ako chceli.

Až príliš často prosíme Boha o pomoc, no keď nám ju poskytne, neprejavíme Mu žiadnu vďaku. Čo by si si myslel o človeku, ktorý stále žiada prostriedky a služby a nikdy nemá čas sa poďakovať? (Myslím, že ich voláme deti.)

Jedna vec je poďakovať, keď je všetko v poriadku, ale my môžeme ďakovať, aj keď je nám ťažko. Premýšľaj o Dávidovi a nádherných žalmoch, ktoré zložil. Jedným z mojich najobľúbenejších je Žalm 63: „Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú. Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.“ (v. 4-5)

Môžeme si myslieť, že Dávid napísal tieto slová, keď oddychoval počas nádherného slnečného dňa. Ale v skutočnosti napísal Žalm 63 v pustatine na úteku pred synom Absolónom, ktorý chcel získať jeho trón. Uprostred útrap a osobnej bolesti napísal: „Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú…“

Môžeme chváliť Pána, keď sa máme dobre, ale môžeme Ho chváliť, aj keď sa máme zle. Vzdávaš Mu chválu, ktorá Mu patrí?  

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.