Princ pokoja - 24. december - evs.sk

Zamyslenia

Princ pokoja – 24. december
24. decembra 2022
Play

„… jeho meno bude:… Knieža pokoja.“  (Iz 9:5)

Počas životných búrok túžime po vnútornom pokoji. V našej bláznivej kultúre s toľkými neistotami vo vzduchu je skvelé vedieť, že Ježiš môže byť naším Kniežaťom pokoja.

Izaiáš 9:5 nám hovorí, že Ježiš je Knieža pokoja, ktorý sa postará o nepokoje života. Keď sa anjeli jednej noci zjavili pastierom, ktorí strážili svoje stáda, Biblia nám hovorí, že chválili Boha a vyhlásili: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (L 2:14)

Pokoj máš vďaka vzťahu s Bohom. Keď sa tvoj život Bohu páči, môžeš zažívať tento osobný pokoj.

O niečo neskôr vo vianočnom rozprávaní, keď mudrci prišli navštíviť Ježiša, priniesli mu dary zo zlata, kadidla a myrhy. Na prvý pohľad sú to pre dieťa zvláštne dary.  Myslím si však, že mali prehľad o poslaní, ktoré Ježiš prišiel naplniť. Dali mu zlato, pretože bol kráľom, kadidlo, lebo mal byť veľkňazom, ktorý nás bude zastupovať pred Bohom, a myrha bola na balzamovanie.

V Izaiášovi 9:5 tiež čítame, že „na jeho pleciach spočinie kniežatstvo.“ Od Ježišovho narodenia uplynulo veľa času. A keď sa opäť vráti na zem a založí svoje kráľovstvo, bude spravodlivo vládnuť ako Kráľ kráľov a Pán pánov.

Najprv si však Ježiš vzal na plecia kríž. Prišiel, aby zomrel na kríži. Neradi na to myslíme. Ale to krásne malé dieťa, ktoré sa narodilo v jasliach, prišlo s určitým cieľom. A tým cieľom, tým poslaním bolo zomrieť za hriechy sveta.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.