Problém zvyčajného hriechu - 27. marec - evs.sk

Zamyslenia

Problém zvyčajného hriechu – 27. marec
27. marca 2024
Play

„Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.“ (1Jn 3:9)

Keby sme s Ježišom kráčali po prašných cestách Izraela a po prvýkrát by sme narazili na muža známeho ako Judáš Iškariotský, možno by nebol taký, akého sme ho očakávali. Na prvý pohľad by sme si dokonca mohli myslieť, že je to obstojný chlapík.

Mohli by sme veriť, že bol zbožný, hlboko veriaci a veľmi sa staral o druhých. A boli by sme šokovaní po zistení, že to bol on, kto zradil Pána. Je to preto, že Judáš bol neuveriteľný herec. Bol to umelec. Vedel, ako hovoriť, ale určite nevedel, ako chodiť.

Judáš však nemal žiadnu výhovorku. Mal tú česť stráviť niekoľko rokov s vteleným Bohom. Mohol si byť plne vedomý toho, že Ježiš nikdy nebol pokrytecký ani nedôsledný v žiadnom ohľade, v žiadnej podobe ani forme. Videl Ježiša žiť bezchybným životom.

Napriek tomu Judáš neuveril. A nielen to, obrátil sa proti Ježišovi a predal ho za 30 strieborných, čo bola bežná cena za kúpu otroka.

Judáš bol schopný robiť zlé veci, pretože nikdy skutočne nepoznal Ježiša. Iste, vedel o Ňom. V skutočnosti o Ňom vedel viac ako väčšina ľudí. Ale nikdy nepoznal Ježiša osobne. Judášov život by sa dal zhrnúť týmto výrokom o ňom: „odišiel“ (L 22:4). Žil tak, ako chcel žiť.

Ak dokážeš bežne páchať hriech bez akýchkoľvek výčitiek svedomia, je to jasný ukazovateľ toho, že nepoznáš Boha. Dnes behá po svete veľa ľudí, ktorí tvrdia: „Som veriaci. Som Ježišov nasledovník.“ Ak však dokážu zotrvávať v hriechu, niečo nie je v poriadku. Biblia nehovorí, že kresťan nezhreší, len že kresťan nezvykne hrešiť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.