Rastúca vytrvalosť - 3. február - evs.sk

Zamyslenia

Rastúca vytrvalosť – 3. február
3. februára 2023
Play

„… vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ (Jk 1:3)

Keď Mojžiš na vrchu Sinaj prijímal Desať Božích prikázaní, nevedel, ako zle je na tom tábor, kde nechal veliť Árona. Ešte nevedel, že ľudia tancujú okolo zlatého teľaťa a nazývajú ho svojím bohom.

Keď tam bol, Hospodin mu povedal: „Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim a vyhubím ich; teba však učiním veľkým národom.“ (2M 32:9-10)

Mojžiš sa však za nich prihováral. Postavil sa do medzery a modlil sa za nich a Boh zmenil svoj názor. Potom Mojžiš zostúpil z vrchu a našiel ľudí, ktorí sa naplno venovali modloslužbe a nemorálnosti. A Áron ponúkol tú najsmiešnejšiu výhovorku všetkých čias, aby ospravedlnil ich hrozné správanie.

Mojžiš bol taký nahnevaný, že vzal dve kamenné dosky, ktoré niesol, hodil ich na zem a rozbil ich na kusy.

Myslím si, že Boh použil túto skúsenosť na to, aby Mojžiša rozvíjal a skúšal. Možno Boh v poslednom čase skúša aj teba a ty sa čuduješ prečo. Prečo Boh dopúšťa v živote svojich detí skúšky, súženia a ťažkosti?

Jakub nám v prvej kapitole hovorí: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok“ (Jk 1:2-4).

Boh nás necháva prechádzať týmito skúškami, aby nás posilnil. Skúšky sú ako Božia telocvičňa. Rozbíjame svaly, aby sme ich budovali, a vďaka tomu budeme silnejší.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.