Reality života - 18. december - evs.sk

Zamyslenia

Reality života – 18. december
18. decembra 2022
Play

„… a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu.“ (2 K 10:5)

Tisíce ľudí si vytvorilo plány ako uniknúť realitám života. V posledných rokoch sa začalo bežne používať nové slovo – „eskapizmus“. Slovník ho definuje ako „útek pred skutočnosťou do imaginárneho sveta“. Únik predstavivosti. Šalamún hovoril o neznovuzrodenom srdci ako o takom, ktoré inklinuje k nadmernej fantázii. Svet snov, ktorý presadzuje satan, vždy končí rozčarovaním. Tisíce ľudí žijú v nereálnom svete snov a vyhýbajú sa svojim zodpovednostiam voči rodinám a Bohu. Biblia učí, že s Kristom vo svojom srdci dokážeš čeliť realitám života. Hoci sú náročné, Božia milosť ti dá väčšiu radosť a potešenie než akýkoľvek snový svet, do ktorého sa snažíš utiecť.

Modlitba dňa

Pane, moje myšlienky tak často vytvárajú pustatinu pre to, čo tam chceš zasadiť. Nech je každá jedna z nich dnes podrobená Tvojmu vedeniu.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.