Sebamúdrosť - 17. marec - evs.sk

Zamyslenia

Sebamúdrosť – 17. marec
17. marca 2024
Play

„Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.“ Príslovia 3:7

Božie Slovo to hovorí v prvom rade mladým ľuďom, ale tieto slová majú v pravde platnosť pre každý vek.

My si veľmi ľahko dokážeme myslieť o sebe dobré veci. Páči sa nám, keď veríme, že niečo znamenáme. Radi sa vyvyšujeme svojím pohľadom a myšlienkami nad iných ľudí. Všetko toto so sebou prináša sebaistotu a sebamúdrosť. Božie Slovo nás pred tým varuje.

„Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu!“

Keď si nepripúšťame takéto varovania k srdcu, Božie Slovo k nám neprehovorí. Budeme kráčať svojimi cestami, nie Božími. Preto je veľmi dôležité prijať tieto napomenutia a skloniť sa pred nimi.

Naša múdrosť je nám daná v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. On nás osvecuje Jeho slovom skrze svojho Svätého Ducha. Ale to nemôže spraviť s tými, ktorí sú veľkí vo vlastných očiach a chcú kráčať po vlastných cestách.

Ale keď naopak neveríme v seba, vtedy si uvedomujeme, že s naším vlastným rozumom. ďaleko nezájdeme. Vtedy nie sme múdri vo vlastných očiach. Vtedy je cesta pre Pána Ježiša do našich sŕdc otvorená.

Keď prichádza pokušenie a všetko, o čom vieme, že je hriechom, musíme od toho utekať. Vtedy sa musíme vzdialiť. Vtedy na nás zlo nedosiahne. Namiesto toho bude naša myseľ a srdce upriamené na Boha.

Vtedy získavame víťazstvo nad svojím hriechom a naše srdce je osvecované Svätým Duchom skrze Slovo.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.