Si duchovne hladný? - 8. január - evs.sk

Zamyslenia

Si duchovne hladný? – 8. január
8. januára 2024
Play

„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5:6)

Žasnem nad tým, ako môžem prejsť od stavu, keď vôbec nie som hladný, k stavu, keď o štyri minúty neskôr vyhladnem. Napríklad na Deň vďakyvzdania sa už neviem dočkať veľkého jedla. A keď konečne príde čas naň, jem príliš rýchlo a príliš veľa.

Biblia hovorí o inom druhu hladu – o duchovnom hlade. Ježiš vyhlásil: „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5:6) Blahoslavený alebo šťastný človek bude vášnivo túžiť po spravodlivom živote.

Boh chce, aby sme mali zúfalý hlad po spravodlivosti, skutočnú vášeň pre duchovné veci. Pisateľ 42. žalmu to opísal takto:  „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože! Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?“ (v. 2-3)

Keď bol márnotratný syn hladný, Biblia spomína, že sa obrátil na svojho otca: „Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe“ (L 15:17 – 18).

Tak isto len Boh môže uspokojiť duchovný smäd hlboko v našej duši. „Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (J 6:35)

Iba Boh môže uspokojiť náš duchovný hlad a smäd. Lačnieš po svätom živote? Lačnieš po tom najlepšom, čo pre teba Boh pripravil?

Tu je malé tajomstvo, ktoré by si mal vedieť: Ak budeš žiť pre šťastie, nikdy ho nenájdeš. Ale ak namiesto toho nasmeruješ svoju energiu na to, aby si bol svätý, budeš šťastný. Svätí ľudia sú šťastní ľudia, pretože šťastie je druhotným prínosom svätosti.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.