Sila pre danú chvíľu - 12. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Sila pre danú chvíľu – 12. apríl
12. apríla 2021
Play

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba.  Dosť má deň svojho trápenia.“ (Mt 6:34)

Po tom, čo boli Corrie ten Boomová a jej rodina prichytení pri skrývaní Židov vo svojom dome v Holandsku počas druhej svetovej vojny, boli poslaní do koncentračných táborov. Ten Boomovci boli kresťania, ktorí riskovali svoje životy kvôli tomu, že verili Písmu a tomu, že židia sú vyvoleným národom. Zatkli ich a poslali do koncentračných táborov, kde otec a sestra Corrie ten Boomovej prišli o život.

Keď bola Corrie malé dievča, čítavala príbehy o kresťanských mučeníkoch. Ako zápasila s myšlienkou, že mali zomrieť členovia jej rodiny, otec jej povedal: „Corrie, keď spolu ideme do Amsterdamu – kedy ti dám tvoj lístok?“

„Tesne predtým, než nastúpime na vlak.“

„Presne,“ odvetil. „A náš múdry Nebeský Otec tiež vie, kedy budeme čo potrebovať… Keď nastane čas, že niekto z nás bude musieť zomrieť, nahliadneš do svojho srdca a nájdeš silu, ktorú potrebuješ – presne vtedy, keď ju budeš potrebovať.

Možno poznáš niekoho, kto prechádza ťažkým obdobím a tebe napadlo: „Toto by som nezvládol.“ Práve teraz by si to nezvládol. Nie si však na tom mieste. Ak ťa Boh nechá dôjsť tam, dá ti aj silu, ktorú budeš potrebovať, vtedy, keď ju budeš potrebovať.

Boh bol s apoštolom Pavlom uprostred zúrivej búrky. Pavol povedal posádke lode: „Tejto noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a riekol mi: Neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť“ (Sk 27:23-24) Pavol mohol čeliť danej búrke, pretože vedel, že Boh je s ním.

Boh nám v vždy dá to, čo potrebujeme, vtedy, keď to potrebujeme.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.