Skutočné priateľstvo - 2. máj - evs.sk

Zamyslenia

Skutočné priateľstvo – 2. máj
2. mája 2022
Play

„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (J 13:35)

Ľudská duša je osamelá vec. Musí mať uistenie priateľov. Ak je ponechaná úplne sama na seba, nevie si nič užívať. Na počiatku Boh povedal: „Nie je dobré človeku byť osamote.“ (1M 2:18) Stvorenie Evy bol začiatok ľudského priateľstva. Boží ľud je telo, ktoré nie je určené na to, aby fungovalo oddelene, nie je určené na to, aby sa ľudia jeden o druhého nezaujímali. Jediné skutočné telo vo svete je cirkev. Svet môže rozprávať o bratstve dôležito, no v skutočnosti je jeho filozofia „každý sám za seba“. Božie deti majú zaručené najbohatšie a najskutočnejšie priateľstvo aj tu, aj po smrti. Jedine v skutočnom priateľstve a skutočnej láske nájdeme pravý základ pre pokoj. Jedine Boh môže zrušiť národné a rasové bariéry, ktoré dnes rozdeľujú ľudí. Jedine Boh nás môže naplniť láskou, ktorú musíme mať pre svojich známych. Nikdy nevybudujeme na zemi bratstvo, pokiaľ neveríme v Ježiša Krista. Jediná pravá súdržná sila vo svete je Kristus. Len on sám môže spojiť ľudské srdcia dokopy v skutočnej láske.

Modlitba dňa

Otče, uč ma skutočnému bratstvu v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.