Slepá ulica - 19. november - evs.sk

Zamyslenia

Slepá ulica – 19. november
19. novembra 2023
Play

„Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“ (2Tim 2:22)

Nevyrastal som v cirkvi. Vyrastal som vo svete alkoholizmu, zneužívania a bezbožnosti. Nikdy sme nechodili do kostola, spoločne sa nemodlili ani nečítali Bibliu. Tieto veci neboli súčasťou nášho života.

Vedel som, že tento svet nemá to, čo v živote hľadám, a to ma v mladom veku vyslalo na razantné hľadanie. Pri tomto hľadaní som sa však vydal mnohými nesprávnymi smermi. Jedného dňa som však na pôde strednej školy počul evanjelium a odovzdal som svoj život Kristovi. A už som sa nechcel vrátiť k svetskému spôsobu života.

Preto som bol po svojom obrátení prekvapený, keď som stretával ľudí, ktorí vyrastali v cirkvi a v Pánových veciach, a predsa ich priťahovali veci tohto sveta. Bol som tam, skúsil som to a kúpil som si tričko. A vedel som, že je to slepá ulica.

Môže byť ťažké pochopiť, ako môžeme vychovávať deti v kresťanských domovoch, a predsa ich svet stále priťahuje. Tak to bolo aj v prípade Abrahámovho synovca Lóta, ktorého priťahovali svetské veci. To spôsobilo trenice s Abrahámom, ktoré vyústili do konfliktu medzi jeho pastiermi a Abrahámovými pastiermi.

Lót bol vo vojne s Abrahámom, pretože bol vo vojne sám so sebou. A vo vojne sám so sebou bol preto, lebo bol vo vojne s Bohom. Keď sa teda Abrahám a Lót rozhodli, že je čas rozísť sa, Lót si vybral na pohľad lepšiu krajinu. Táto voľba sa však zmenila na sériu chybných krokov, ktoré viedli k Lótovmu odpadnutiu.

Vždy, keď skončíme v hriechu, je to kumulatívny výsledok malých zhovievavostí a drobných kompromisov, ktoré majú v danom čase citeľné a bezprostredné následky. Malé veci sa však nakoniec premenia na veľké.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.