Sloboda - 24. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Sloboda – 24. apríl
24. apríla 2024
Play

„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovat) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ List Galatským 5:13

Máš podiel na celom Kristovom bohatstve. Neexistuje nič z toho, čo Kristus skrze svoje dielo získal na Golgote, čo by ti okamžite nedaroval. Platí to aj o nádhernej slobode, ktorú máš od zákona. Žiadny zákon ťa nemôže odsúdiť, pretože na tvojom mieste už odsúdil Ježiša. Ježiš je koniec zákona, a tak každý, kto v Neho verí, môže získať spravodlivosť.

Satan sa ťa všetkými možnými prostriedkami snaží odviesť od tohto slávneho evanjelia. Jedným zo spôsobov je pokúšanie, že hrešiť nie je až také závažné, pretože Ježiš za všetky tvoje hriechy zaplatil.

Satan ti to nehovorí priamo. Keby to urobil, prehliadol by si ho. Tvoj najhorší nepriateľ sa teší, ak k hriechu pristupuješ ľahkovážne. Vtedy vie, že z dlhodobého hľadiska ťa už porazil.

Skutočný, živý kresťan môže upadnúť do hriechu, ale nemôže v ňom zostať. Nemôžeš mať v jednej ruke hriech a v druhej Ježiša. Ak sa o to pokúsiš, vlastne sa snažíš vybudovať most medzi Ježišom a hriechom. On však nechce byť znovu zviazaný s hriechom, ktorý už raz niesol. Preto ťa opúšťa, ak Ho chceš vtiahnuť do života hriechu.

Kresťan nemôže mať súčasne pokoj s Ježišom aj pokoj s hriechom. Kresťan nemôže žiť v hriechu. Môže do neho upadnúť, ale to je niečo iné. Je to ako spadnúť do vody alebo do ohňa. Musíš sa rýchlo zachrániť, aby si sa neutopil alebo nezhorel.

Nech sa ohnivým písmom vypáli do tvojej duše, že hrešiť proti Bohu môže byť fatálne! Zo skúsenosti vieš, ako ťa hriech dokáže očariť. Ale žiadosť tela by v tvojom živote nemala vládnuť. Ježiš je ten, ktorý ťa vykúpil a zaplatil vlastnou krvou.

Ak hriech vstúpi do tvojho srdca a ty ho začneš milovať, opustí ťa bázeň pred Bohom a ty sa poddáš hriechu. Tvoja sloboda v Ježišovi je slobodou k životu, ktorý tráviš službou Jemu, ale nie je slobodou k životu v hriešnej vzbure proti Božiemu Baránkovi, ktorý sňal hriech sveta.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.