Slovo - 21. september - evs.sk

Zamyslenia

Slovo – 21. september
21. septembra 2023
Play

„Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa.“ Evanjelium podľa Jána 17:20

My, ktorí veríme v Pána Ježiša dnes, sme tiež, tak ako aj učeníci, predmetom Ježišovej modlitby. Stáva sa tak skrze Slovo, ktoré k nám prišlo od apoštolov.

Božie kráľovstvo sa šíri len skrze to, čo Pán Ježiš nazýva ’ich Slovo‘! Teda cez Bibliu. Slová apoštolov, to je Nová aj Stará zmluva. Pán Ježiš otvoril im rozum, aby pochopili Písma v Starej zmluve. A pretože mohli chápať Písma, povedal im: „Ste moji svedkovia!“

Keby videli Pána Ježiša svojimi telesnými očami a počuli svojimi telesnými ušami, nestačilo by to. Ale bolo im dané, aby videli Pána Ježiša vo svetle Božieho Slova. Otec im zjavil svojho Syna, a preto sa im mohol zjaviť aj Pán Ježiš sám.

Je to podivuhodná postupnosť vo zvesti, s ktorou prichádzajú. Pán Ježiš im dáva Slovo, ktoré On sám dostal od svojho nebeského Otca. Otcovi hovorí: „lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a uverili, že si ma Ty poslal.“ (J 17:8)

Od apoštolov sa dostalo k nám Slovo, ktoré vytvára vieru v srdciach. Ako Pán Ježiš hovorí: „… ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa.“

Skrze toto Slovo máme to, čo vlastnili apoštolovia. Dostávame to isté zjavenie, ako oni. Získavame ten istý večný život, ako prijali oni.

Preto sme jedno v Kristovi, jedno s Otcom v Ňom, jedno so všetkými, ktorí majú ten istý život vo svojom srdci, skrze Slovo, ktoré prichádza od Neho.

Toto je skutočná jednota kresťanov!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.