Služba - 8. marec - evs.sk

Zamyslenia

Služba – 8. marec
8. marca 2024
Play

„Vo veciach Božích môžem sa teda chváliť Kristom Ježišom.“ List Rímskym 15:17

Pavol to hovorí o svojej službe apoštola, ale ďalšie generácie hodnotia jeho službu inak. Vidíme, že Pavol bol jedinečným nástrojom v Božej ruke, ale väčšina jeho súčasníkov mala iný názor. Mnohí ho iba kritizovali. Neustále na neho útočili. Prichádzalo pokušenie nechať si vziať odvahu.

V zboroch boli veľké ťažkosti. Všade sa objavovalo falošné učenie. Morálne poklesky zanechávali desivú stopu.

Pridajte k tomu obrovskú osobnú obeť spojenú s kázaním evanjelia: väzenie, bičovanie a neustále nebezpečenstvo.

Ako je možné za týchto podmienok osláviť Boha?

Pavol to dokázal, lebo svoju službu videl v Ježišovi Kristovi. Všetko, čo robil, a všetko, čím musel prejsť, spájal s Ježišom. Dostal službu od svojho Pána a slúžil s Ním.

To je cesta aj pre teba.

Možno si v Kristovej službe už mnoho rokov. Služba pre teba nie je ťažšia ako pre Neho. Vieš si predstaviť, že by si Ježiša zanechal a nebol viac nástrojom v Jeho ruke? Či nie je najväčším želaním tvojho srdca byť s Ním?

Keď je On v službe, aj ty v nej chceš byť.

Je dobré počúvať skúsených služobníkov Božieho kráľovstva. Môžu potvrdiť, že keď bola služba najťažšia, dostali zvlášť veľké požehnanie. Ich trápenie ich priviedlo k Ježišovi a On im pomohol. Cez ťažkosti a zápasy ich priviedol do nového vzťahu s Ním.

Pre kresťana sa služba Ježišovi nikdy nekončí. Úlohy sa môžu zmeniť, ale služba a cieľ sa nemenia. Vždy ide o spásu duší. Nikdy neslúžiš sám. Ty a Ježiš slúžite spolu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.