Smrť pobožných - 11. september - evs.sk

Zamyslenia

Smrť pobožných – 11. september
11. septembra 2021
Play

Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných.“ Žalm 116:15

To čo je vzácne v Pánových očiach, to musí byť naozaj veľmi cenné. Pán nehodnotí  vysoko len tak hocičo. Tu počujeme, že On hodnotí vysoko smrť svojich pobožných!
Je obrovský rozdiel medzi tým, keď zomiera človek, ktorý poslúchal Pána, a keď zomiera svetský človek.

Kde sú mŕtvi v čase medzi smrťou a vzkriesením?

Vzkriesení budú všetci. Spasení vstanú na vzkriesenie k životu, zatratení na vzkriesenie k súdu (J 5:29).

Ale kde sú mŕtvi, kým sa toto stane?

O tom hovorí Božie Slovo jasne. Tí, ktorí nežijú s Bohom, prídu do kráľovstva smrti. Tam je ticho. Nikto neslúži Bohu. Tam sú udržiavaní mŕtvi ku dňu súdu a skazy bezbožných ľudí. (2Pt 3:7)

Inak je to s tými, ktorí žijú s Bohom. Keď zomrú, neprídu do kráľovstva smrti. Vysťahovali sa z tela a prebývajú s Pánom. (2K 5:8) Pri pomyslení na smrť môžu svedčiť: „Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.“ (Ž 116:9) Ako protiklad k tým, ktorí sú v tichu kráľovstva smrti svedčia: „Ale my dobrorečiť budeme Hospodinu, odteraz až naveky.“ (Ž 115:18)

Apoštol Pavel vie, že keď opustí tento život, bude spolu s Kristom.

My často rozprávame o žití pre Pána. Ale myslíme menej na to, že keď zomrieme, tak zomrieme tiež Pánovi! (R 14:8) Kresťan sa nevyhne smrti tela, jedine keby žil v čase, keď Pán Ježiš opäť príde. Ale nezomiera, keď opúšťa telo. Ide k Pánovi Ježišovi! Pán Ježiš je vzkriesenie a život. Preto hovorí o všetkých, ktorí v Neho veria: „Kto verí vo Mňa, bude žiť, aj keď by umrel.“ (J 11:25) Smrť je veľké oslobodenie pre tých, ktorí veria v Pána Ježiša. Preto je tak veľmi cenená u Boha. Je to Božia vôľa, aby sme si ju aj my cenili vysoko!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.