Spory - 8. máj - evs.sk

Zamyslenia

Spory – 8. máj
8. mája 2024
Play

„Povstal teda rozpor medzi nimi, takže sa rozišli. Barnabáš vzal Marka a odplavil sa na Cyprus.“ Skutky apoštolov 15:39

Začiatok Pavlovej druhej misijnej cesty bol strašný. Prudký nesúhlas rozdelil dvoch bratov. Pavol a Barnabáš sa nevedeli dohodnúť. Predmetom sporu bol Barnabášov bratranec Ján Marek. Cestoval s nimi počas prvej časti prvej misijnej cesty, ale keď mali ísť do Malej Ázie, vrátil sa domov. Teraz chcel ísť s nimi na druhú cestu. Barnabáš súhlasil, ale Pavol trval na tom, aby nešiel, pretože ich opustil a nezúčastnil sa na ich práci. Výsledkom bolo, že sa Pavol a Barnabáš rozdelili.

Mnohí zbožní kresťania si myslia, že za takýchto okolností Boh nemôže požehnávať, ale v Antiochii si to nemysleli. Vyslali Barnabáša s Markom a Pavla so Sílasom.

Spory a napätia medzi bratmi sú nešťastím. Božie slovo nás povzbudzuje, aby sme medzi sebou zachovávali pokoj. Rozpory kradnú dôveru aj radosť. Boh je však taký veľký a milostivý, že pre svoju službu môže používať aj deti, ktoré zlyhávajú. Musíme byť opatrní, aby sme požehnaniu neurčili hranice, ktoré Božie slovo nenastavilo.

Pavol a Sílas mali užitočnú cestu; priniesli evanjelium do Európy a niet pochýb o tom, že Hospodin bol aj s Barnabášom a Markom. Pán si vo svojej službe používa hriešnikov.

V cirkvi to platí aj dnes. Nesúhlas a spory medzi bratmi sú hriechom, ale nemali by sme sa tým nechať paralyzovať. Musíme pokračovať vpred s dôverou, že Božia milosť prináša život, pokrok a rast.

Taktiež musíme žiť v neustálej modlitbe, aby Hospodin svojím Duchom uzdravil rany, ktoré sme spôsobili. V poslednom liste, ktorý od Pavla máme, spomína Jána Marka. Žiada Timoteja, aby ho priviedol so sebou do Ríma, a potom dodáva: „Pretože mi je užitočný v mojej službe.“

Boh dokáže spojiť bratov, ktorí majú spor. Je dobré, ak sa to stane na ich spoločnej ceste do neba.

Pozhováraj sa o tom s Ježišom. Robí zázraky — dokonca aj dnes.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.