Spoznávať Božie meno - 11. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Spoznávať Božie meno – 11. apríl
11. apríla 2021
Play

Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána 17:26

Ako zostáva Božia láska v kresťanovi? To je dôležitá otázka. Božiu lásku nemôžeme vlastniť ako peniaze. Inflácia môže hodnotu nášho kapitálu ovplyvniť, ale je k dispozícii, keď‘ ho potrebujeme. S Božou láskou to však tak nie je. Je to život a život musí pretrvať, aby sa vyhol smrti. Zostáva v tebe, keď‘ dovolíš Ježišovi, aby ti oznámil Božie meno. Potom ťa učí poznávať Boha. Čo Božie meno znamená, si jasne uvedomuješ v srdci. Ježiš ťa to učí najprv skrze svoje slovo. Najdôležitejšou vecou pre Božie dieťa je počúvať a čítať Bibliu. Ak to nevyužívaš, nesýtiš Jeho lásku a nebudeš duchovne rásť. Svojím vedením ťa Ježiš učí spoznávať Boha. Nechá ťa dôjsť do temnoty, aby si spoznal, že Boh je tvojím svetlom. Dovolí, aby sa otriasli základy tvojho života, aby si zistil, že Boh je neotrasiteľnou skalou. Dovolí, aby sa ľudia k tebe chovali chladne, nech teplo lásky musíš hľadať u svojho nebeského Otca. Ježiš ťa nechá spoznať Boha tak, že ťa vedie, aby si Ho potreboval. Vždy Ho potrebuješ, ale nie vždy si to uvedomuješ. Otvára ti oči, aby si videl. Mnoho kresťanov sa pýta na Božiu cestu. Myslia si, že cesta životom zahŕňa tak veľa ťažkostí. A je to pravda. Pre Ježiša je však dôležitejšie, že sa učíš poznávať Božie meno, ako keby si mal prejsť životom hladko. Poznať Boha znamená poznať Jeho lásku. Keď‘ sa ti v mysli rozžiari jej hojnosť a veľkosť, prežiješ hlbokú vnútornú radosť, ktorú ti ani utrpenie nedokáže vziať. Ani zďaleka! Táto radosť bude rásť každým dňom. Nič nie je také úžasné, ako poznať Boha.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.