Srdce posilnené milosťou - 8. február - evs.sk

Zamyslenia

Srdce posilnené milosťou – 8. február
8. februára 2022
Play

„Nedajte sa zavádzáť rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou…“ List Židom 13:9

Čas pred druhým príchodom Pána Ježiša bude chaotický. Objaví sa mnoho falošných učiteľov a mnohí ich budú nasledovať.

Falošná kázeň je nebezpečná, lebo falošné veci sa páčia našej starej, hriešnej prirodzenosti. Nové a odlišné považuje za zaujímavé.

Falošní učitelia sa často odvolávajú na Bibliu. Prekrúcajú Slovo alebo si z niektorého biblického výrazu vytvoria, čo je blízke ich srdcu.

Zároveň zdôrazňujú, že spasenie v Ježišovi je, pochopiteľne, základom všetkého, čo hovoria. S týmto nemôžeme nesúhlasiť.

Nepýtaj sa na slová, ale na moc, ktorá v nich pôsobí.

Ježišovo dokonané dielo a spasenie z milosti skrze vieru v Neho je ústrednou myšlienkou Biblie. Ak správa o spasení neosvetľuje všetko, naše srdce neposilňuje milosť. Pavol sa rozhodol, že nebude vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. Preto bolo pre Božie kráľovstvo získaných toľko ľudí.

Našu starú prirodzenosť rýchlo unaví počúvať o vykúpení, kde je všetko len o Ježišovi. Takáto kázeň nevyhovuje ľuďom zahľadeným do seba, ktorí do všetkého zasahujú a chcú hrať hlavnú úlohu. Ak sa tejto túžbe poddáme, pridávame vietor do plachiet všetkým druhom podivného učenia.

Len sa držme Božej milosti — ona sama dokáže posilniť ľudské srdce. Kázať evanjelium vytvára a posilňuje vieru.

Popri tejto milosti neexistuje priestor na nič iné, čo by sme tam mohli sami dodať. Milosť pripisuje môj hriech Ježišovi a Ježišove naplnenie zákona pripisuje mne. Pre intelekt je to nepochopiteľné, ale ak to počujem znovu a znovu, srdce to dokáže uchopiť. Božia milosť spôsobuje, že som šťastný a radostný. Prebúdza svätú túžbu nasledovať Ježiša. Milosť vytvára nenávisť voči túžbe hrešiť.

Pridŕžaj sa starého evanjelia. To jediné je schopné zachrániť od hriechu, smrti a súdu. Bojuj o vieru, ktorá bola raz a navždy odovzdaná svätým. Drž sa Božej milosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.