Svedectvo Božieho Ducha - 13. november - evs.sk

Zamyslenia

Svedectvo Božieho Ducha – 13. november
13. novembra 2023
Play

„A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme dietky Božie.“ List apoštola Pavla Rímskym 8:16

Keď sme dostali svedectvo nášho ducha o tom, že sme sa sklonili pred Bohom a prijali spasenie, vytvára to v nás vnútornú radosť a úprimnosť.

Ale aj tak to nie je skutočná istota spasenia. Keď sa dostávame do núdze, ťažkostí alebo pokušení, mizne otvorenosť aj odvaha.

Na to, aby to bola skutočná istota spasenia, istota, ktorá vydrží v núdzi a ťažkostiach, musíme mať svedectvo Svätého Ducha, ktorý svedčí spolu so svedectvom nášho vlastného ducha.

Aké je svedectvo Božieho Ducha?

Na to dostávame odpoveď napríklad v Jánovom evanjeliu: „Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne.“ (J 15:26)

Svedectvo Božieho Ducha sa dostáva do nášho srdca. Srdce je Jeho konečnou stanicou. Ale nie je stanicou východiskovou.

To znamená, že je zbytočné hľadať svedectvo Ducha vo vnútri vlastného srdca. Východiskovou stanicou je vlastné Božie Slovo – evanjelium. Boží Duch berie z toho, čo je Ježišovo a nám o tom prináša zvesť. Oslavuje pre nás Pána Ježiša.

Keď v srdci vieš, že si sa sklonil pred Bohom a vyznávaš pravdu takú, aká je, vtedy môžeš vložiť svoju dôveru v to, čo ti hovorí Boh o tvojom Spasiteľovi! Ty, ktorý si sa začal utiekať k Spasiteľovi, musíš tiež hľadieť na to, aby si sa sklonil pred tým, čo hovorí o tebe Boh. Boh ti hovorí, že Pán Ježiš sňal tvoje hriechy, keď za ne vylial svoju krv. Tiež ti zvestuje, že ten, kto verí v meno Božieho Syna, má večný život.

Keď dôveruješ tomu, čo ti hovorí Boh v Jeho Slove, dostávaš pravú istotu spasenia.

Vtedy svedčí Boží Duch s tvojím duchom, že si Božie dieťa!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.