Svedectvo nášho ducha - 5. november - evs.sk

Zamyslenia

Svedectvo nášho ducha – 5. november
5. novembra 2023
Play

„A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme dietky Božie.“ List apoštola Pavla Rímskym 8:16

Tu počujeme, čo je istota spásy. Je to svedectvo Božieho Ducha, ktorý svedčí spolu so svedectvom nášho vlastného ducha. Istota spásy teda nie je pocit.

Človek sa môže cítiť kresťanom bez toho, aby ním v skutočnosti bol. A naopak, človek sa môže cítiť úplne bezmocný a stratený, hoci je kresťanom.

Istota spásy pozostáva zo svedectva. Takmer s istotou sú to dve svedectvá: jedno je svedectvom Božieho Ducha, druhé je svedectvom nášho ducha. A tieto dve svedectvá svedčia spolu a zároveň.

Aké je svedectvo Božieho Ducha? Aké je svedectvo nášho ducha? Ak nájdeme v Božom Slove odpoveď na tieto otázky, uvidíme, čo je istota spasenia. Uvidíme tiež, ako ju získame. Preto sa na tieto dve svedectvá trochu pozrime.

Svedectvo nášho ducha má v Božom Slove mnoho vyjadrení. Pozrime sa na jedno z nich. V Žalme 119:166-168 čítame: „Mám nádej na Tvoju spásu, Hospodine, a splním Tvoje príkazy. Ostríha moja duša Tvoje svedectvá a preveľmi ich milujem. Ostríham Tvoje rozkazy a Tvoje svedectvá; lebo pred Tebou sú všetky moje cesty.“

To neznamená, že žalmista dokázal dodržať zákon a byť takým, ako vyžaduje Boh. Vidíme to z kontextu celého žalmu. Napríklad vo verši 176: „Zblúdil som ako ovca stratená, hľadaj si svojho služobníka, lebo som nezabudol na Tvoje príkazy.“

Má svedectvo vo svojom srdci, že sa sklonil pred Božím Slovom. Vie o sebe, že nestojí proti Bohu. Čokoľvek by Boh hovoril, či hovorí o hriechu, alebo o spáse, žalmista o sebe vie, že sa skláňa pred celým Božím Slovom.

Istota o tom, že prijmeme celé Božie Slovo do srdca, neprotivíme sa mu a neodmietame ho, to je svedectvo nášho ducha!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.