Svieca - 17. máj - evs.sk

Zamyslenia

Svieca – 17. máj
17. mája 2024
Play

„Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Evanjelium podľa Matúša 5:15–16

Zažať sviecu a prikryť ju nádobou, to by nebolo múdre. Podobne málo múdre a užitočné by bolo, keby svetlo nás kresťanov nesvietilo pre iných.

Väčšina ľudí tieto Ježišove slová chápe ako povzbudenie pre nás, aby sme naše svetlo správne umiestnili.

Ale tu nie je reč o ničom, čo máme spraviť my. Je to Boh, ktorý umiestňuje svetlo a sviecu tak, aby ju ostatní videli. Vidíme to z toho, že tento obraz Pán Ježiš používa pri viacerých príležitostiach keď je reč o tom, čo Božie Slovo koná. Používa tento obraz napríklad aj v súvislosti s podobenstvom a Božom Slove a aj v súvislosti s učeníkmi, ktorých vysiela do služby.

Boh dal kresťanovi svetlo vo svojom Slove a stará sa aj o to, aby bol kresťan umiestnený tam, kde On chce. Neznamená to, že nás umiestňuje do, – z ľudského pohľadu, – do popredných a vysokých miest v spoločnosti. Zvyčajne je kresťanov vplyv tým menší, čím vyššie sa v spoločnosti nachádza. Na tých vysokých miestach musí kresťan brať ohľad na toľkých ľudí, že ho to úplne ochromuje v jeho myšlienkach o význame a vplyve kresťana.

To, čo siaha najďalej v pomoci, spasení a požehnaní pre ľudí, pochádza od kresťanov z bežného každodenného života. Kresťan v továrni, v kancelárii, v triede, na poli, a v neposlednom rade doma, často rozširuje Ježišovo svetlo. Svetlo, ktoré siaha až tak ďaleko, žeby si nikto nemyslel, že je to možné.

V prvom rade je teda dôležité, aby sme my kresťania prijímali svetlo. Musíme sa mu otvoriť a byť ochotní niesť náklady spojené s prijímaním svetla od Pána v Božom Slove.

Po druhé je dôležité, aby sme svetlo nechali svietiť! Bude nás to niečo stáť a budeme sa kvôli Ježišovi stretávať s odporom.Ale ak budeme verní svetlu, ktoré sme dostali, budeme tu na svete tým, čím nás

Pán Ježiš nazýva: soľou a svetlom!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.